Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck måste öka

Sommarlovet närmar sig med stormsteg och vid höstens skolstart kommer bänkar att gapa tomma.

Hundratals samtal inkommer varje år till den nationella stödtelefonen om flickor som riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas.

Enligt Försäkringskassan saknas 10 000 skolpliktiga barn. Var de är eller vad de utsätts för vet vi inte. Risken för att barn som lever under hedersförtryck förs ut ur landet ökar under sommarmånaderna.

Tack vare Liberalerna har det skett historiskt stora insatser för att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan 2020 finns möjlighet att utfärda utreseförbud vid misstanke om att ett barn riskerar att föras ut ur landet. Utreseförbudet hjälper däremot inte de barn som redan förts utomlands och när barnet väl lämnat Sverige har Utrikesdepartementet mycket begränsade möjligheter att få hem dem.

Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck måste öka och handläggare på svenska myndigheter måste ges rätt förutsättningar. Bara så kan vi förhindra att barn förs ut ur landet, och bara så kan vi få hem de barn som redan befinner sig utomlands. Liberalerna och Liberala Kvinnor kräver:

●  Skapa center för försvunna och bortförda barn. Idag saknas ett samordnat arbete för barn och unga som förts ut ur Sverige.

●  Upprätthåll skolplikten. Det saknas tydliga rutiner när barn inte kommer till skolan. Skolpersonalen måste ges glasklara riktlinjer för att hävda skolplikten och utfärda viten till vårdnadshavare som inte säkerställer barnens skolnärvaro.

●  Stryp alla bidrag till förövarna. När barn förs ut ur landet måste socialtjänsten och försäkringskassan strypa alla bidrag, som lagligt är möjliga, till vårdnadshavarna. När det är möjligt ska de frihetsberövas.

●  Kräv samarbete från biståndsländer. Ge Utrikesdepartement förutsättningar att proaktivt nyttja alla diplomatiska möjligheter att få hem barn som förts ut ur landet mot sin vilja. Det ska vara glasklara krav på att länderna samarbetar fullt ut för att barnen ska återvända till Sverige.

Liberalerna och Liberala Kvinnor satte strålkastarljuset på det hedersrelaterade förtrycket i en tid när de flesta andra blundade eller relativiserade vi kommer inte ge oss. Det här är våra barn, samhället måste sluta vända dem ryggen.

Cecilia Elving (L), Ordförande Liberala Kvinnor

Juno Blom (L), Barnrättspolitisk talesperson

Jeanette Nilsson (L), Distriktsordförande Liberala Kvinnor Örebro län