Nu får länsstyrelserna ett regeringsuppdrag att ansvara för handläggning av krisstödet till lantbrukare. Foto: Sofie Isaksson

Förbereder krisstöd till lantbruket

Många enskilda näringsidkare inom livsmedelsproduktionen har drabbats hårt ekonomiskt till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Regeringen och berörda myndigheter arbetar för att stötta företagare som påverkats ekonomiskt under rådande kris. Nu får länsstyrelserna ett regeringsuppdrag att ansvara för handläggning av krisstödet som omfattar: fjäderfä, gris, mjölkko, nötkreatur, får, get, växthus och yrkesfiskare.

–  Många lantbruk har hamnat i svår situation med kraftigt höjda kostnader för insatsvaror och andra produkter som behövs för att producera vår mat. Krisstöden är viktiga och det känns rätt att lantbruken kan vända sig till Länsstyrelsen med ansökningar eftersom vi också handlägger många andra lantbruksstöd, säger länsråd Anna Olofsson i ett pressmeddelande.

Uppdraget genomförs i samverkan med Jordbruksverket och Boverket. Målsättningen är att kunna informera berörda parter om en utbetalningsplan innan sommaren. Krisreservstöd betalas ut senast den 30 september 2022 och övriga stöd senast den 31 december 2022.