Sverige och Finland väljer NATO

Vi har kunnat följa hur Putins styre över Ryssland under de senaste 20 åren fört tillbaka Ryssland i de gamla spåren av imperiebygge. Hur Ryssland byggt ökad militär förmåga, ökat den militära aktiviteten i Sveriges närområde och stärkt sin styrka i Arktis.

När Ryssland genom Kreml sände sina krav till USA och NATO den 17 december stod det klart att de underkänner den europeiska säkerhetsordningen som skall garantera alla staters rätt till självbestämmande och territoriella integritet. De krävde då att NATO skulle tillbaka till vad som gällde före 1997. Ingen NATO-närvaro i Baltikum, Polen, Tjeckien o s v. De krävde att USA drog sig tillbaka. De krävde att NATO stängde sin dörr för nya medlemmar och att Finland och Sverige skulle ingå i Rysslands intressesfär.

Det blev startskottet för den process som Finland och Sverige nu landat genom att lämna in en ansökan om medlemskap i NATO. Detta accelererade när Ryssland den 24 februari gick till brutalt och massivt angrepp på Ukraina. Trots att Ryssland åtagit sig, signerat garantin för Ukrainas gränser har de sedan dess upplevt Rysslands brutala krigsmakt, brott mot krigets lagar och brott mot mänskligheten. Helt klart har Ryssland begått brott mot folkrätten.

Det är bakgrunden till utvecklingen i Finland och Sverige de senaste månaderna. Vi har upplevt att en alliansfri och neutral stat som inte hotat någon brutalt invaderas av Ryssland. Upplevt hur vi alla hotas av ryska kärnvapen. Vi har också tydligt sett skillnaden mellan att vara medlem av NATO och att vara enbart partner. Sverige har s k guldkort i partnerskapet men det ger inte några garantier om skydd. 21 av EU:s medlemsstater är medlemmar i NATO och av det följer att de militärt garanteras varje tum av sina territorier mot angrepp. Kvar blir sex EU-medlemmar utan det yttersta skydd som NATO:s artikel 5 kan ge. Det är Sverige, Finland, Irland, Österrike, Malta och Cypern.

Sverige är i en säkerhetspolitisk gråzon och skapar därmed osäkerhet i vår nordliga region och Östersjöregionen. Genom att nu tydliggöra vår hållning ökar vi säkerheten, suddar ut alla tvivel och höjer därmed de gemensamma avhållande trösklarna mot ett angrepp. Genom att stärka vårt totalförsvar och bli medlemmar i NATO tillsammans med Finland försvarar vi bäst freden i vår del av världen.

Kerstin Lundgren, (C) riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson