Villan ska inte vara en lyxprodukt för höginkomsttagare

Det finns ett underskott av bostäder i Sverige. Långa köer till hyresrätter samtidigt som villapriserna brakar i höjden är klara indikationer på att vi misslyckats med att bygga tillräckligt med bostäder.

När undersökningar görs hur människor vill bo, så svarar sju av tio att de vill bo i eget ägt boende. Många ser småhusområden som ett boende med större frihet och möjlighet till att bestämma mer själv hur det ser ut runt omkring dem.

Genom att titta tillbaka historiskt kan vi lära oss framtiden. Villan har historiskt sett varit både ekonomiskt och socialt mest gynnsam för medborgaren. Undersökningar har även nu påvisat att småhusområden kan vara väl så bra eller till och med bättre ur ett ekologiskt perspektiv i och med elbilens intåg. Undersökning visar att trädgårdsstaden ur ett livscykelperspektiv har ett betydligt lägre klimatavtryck än den kompakta täta staden. En viktig orsak är att trädgårdsstaden förbrukar mindre betong och stål. Villor byggs främst i trä.

Trots att vi vet allt detta så skapar kommunerna runt om i landet mindre än 10 000 småhusbyggnationer om året. Den lägsta siffran på väldigt länge och som inte alls motsvarar behovet.

Kristdemokraterna vill införa en planeringsbonus för de kommuner som ökar sitt småhusbyggande. På det sättet hjälper staten till att fler planer blir färdiga i kommunen och både småhusbyggnationen och den totala byggnationen i kommunen ökar.

Kristdemokraterna anser det även nödvändigt att se över kreditrestriktionerna då de är så hårda att en normal barnfamilj idag har svårt att köpa ett eget boende. Sverige skulle behöva en ny egnahemsrörelse där villan inte blir ett boende enbart för rika utan även för familjer med normala inkomster.

I de områden man bygger hyresrätter så kan man även där skapa möjlighet för eget ägt boende genom ägarlägenheter och hyrköp. På det sättet skapar man en möjlighet att bo kvar i sitt område även om man vill flytta från hyresrätt till eget ägt.

I Örebro kommun har Kristdemokraterna varit med under flera mandatperioder och skapat effektiva processer att få fram mark för nya boenden. Främst flerfamiljshus har byggts för att möta behoven från den växande befolkningen. Det har varit framgångsrikt och effektivt för att möta volymbehoven av nya bostäder.

Men även i Örebro har det byggts för få småhus. Eget småhus i Örebro kommun är på väg att bli en lyxprodukt, en omöjlig dröm för exempelvis det unga paret att nå upp till. Med detta som bakgrund vill vi Kristdemokrater i Örebro framöver lägga ett särskilt fokus på att öka småhusbyggandet i vår kommun. För att fler ska få möjlighet att förverkliga villadrömmen.

Håkan Stålbert Kommunalråd Kristdemokraterna Örebro

Larry Söder bostadspolitisk talesperson och riksdagsledamot Kristdemokraterna