Östernärke börjar nog i Sköllersta

När börjar, eller slutar, Östernärke? Jag säger Sköllersta, väl medveten om att det kan finnas varianter på detta svar. Nyligen

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil