Röjning pågår. Foto: Charlotta Ericsson

Trettio mil lång ridled i Tiveden är nu röjd

Den 30 mil långa ridleden i Tiveden har nu röjts av ett tappert gäng föreningsmedlemmar och lagom till början på maj är ridlederna framkomliga.

Ridlederna binder samman bygderna Finnerödja, Gårdsjö, Undenäs, Granvik och Tived, i gränslandet mellan Västergötland och Närke.

Den totala sträckan är cirka 30 mil och går nästan uteslutande på stigar och grusvägar.

I tretton olika etapper delar sig den långa leden och det är inte enbart nedfallna träd som röjts bort inför säsongsstarten.

– Det har ju varit en del blåst som orsakat nedfallna träd. Skyltar och stolpar behöver ses över och bytas emellanåt, samt sly och grenar behöver rensas bort, säger Helen Järling, bokningsansvarig på Ridleder Tiveden.

Ridleder Tiveden är en ideell förening som har uppgiften att sköta, underhålla samt utveckla leden. Det ingår även att hålla kontakt med entreprenörer och företagare runt leden och via samarbete utveckla servicen till ridledsbesökarna.

– 2021 hade vi cirka 250 stycken ryttare som var här och red. Nu har vi röjt så pass att vi öppnar leden för de första ryttarna lagom till den 1 maj.

Relaterade artiklar:

Bygdefrågor och händelser drivs i Tived (2022-07-12)