Även hästarna får plats i vår natur

Att kunna röra sig ute i naturen, oavsett om det sker med hjul, fötter eller till häst kan öka livskvaliteten och förebygga psykisk ohälsa. För oss är det därför oerhört viktig att öka tillgängligheten för olika aktiviteter. Vi vill även utveckla jämställdheten inom idrotten då det idag är fler flickor/kvinnor än pojkar/män som rider på hobbynivå. Centerpartiet vill bland annat att Örebro kommun ska utveckla ridleder och hamna på kartan när det gäller möjligheter att rida i skog och mark, vilket också är ett viktigt steg inom turistnäringen.

Hästnäringen i sig omsätter cirka 31 miljarder kronor och skapar ungefär 17 000 arbetstillfällen i Sverige. De flesta som livnär sig inom hästnäringen är småföretagare, hovslagare, tränare, foderleverantörer mm. Många hovslagare är enmansföretagare och just i Örebro län är det många av dem kvinnor. Vi har även flera hästtränare i olika dicipliner. I Sverige finns det ungefär 355 500 hästar och cirka 3,4 procent det vill säga 11 900 stycken av dem finns i Örebro län. Om vi även räknar med angränsande län kan det kan vara upp till cirka 100 000 hästar i en radie kring Örebro län. Det är hästar som transporteras till träningar och tävlingar men som också uppsöker olika ridledsområden runt om i Sverige. 

Utifrån att det finns ett stort intresse för hästar har flera län satsat på hästturism. Ett exempel är ridlederna i Tiveden som tillsammans är 45 mil lång och har angränsande faciliteter. Sökningar via nätet på ridleder i Örebro ger dåligt med resultat och hänvisning går istället till Tiveden eller till Kumla som har en ridled runt om i Kvarntorp.

Vi har runt Örebro tätort en mängd fina naturområden och vi har Kilsbergen. I dessa områden skulle vi gärna se att även Örebro kommun utvecklar ridturismen och möjliggör skapandet av ridleder.

Centerpartiet i Örebro vill därför verka för möjligheten att skapa ridleder på en eller flera platser inom Örebro kommun. Vi vill att det blir möjligt, både ekonomiskt och ansvarsmässigt för föreningar -och eller andra aktörer att driva ridlederna. Det är också viktigt att ha en god dialog med markägarna. Men det vi Centerpartister värnar om mest är att hästar ska ha likvärdigt utrymme i skog och mark som andra friluftsaktiviteter/idrotter. Med respekt för varandra och ansvar för sin egen vistelse i skog och mark är vi övertygade om att naturen räcker, till oss alla. 

Annika Tholster, Centerpartiet Alexandra Royal, Centerpartiet Jimmy Nordengren, Centerpartiet