Krismedvetenhet – säkerhet i oroliga tider

Idag talar alla om vikten av ett starkt försvar.  Oavsett regering har försvaret i modern tid drabbats av nedskärningar och beredskapslager har skrotats. Lite siffror på försvarsanslaget i procent av BNP under fyra decennier: 1982 var anslaget 2,9 procent. 1992 2,5 procent, 2002 1,7 procent och år 2012 cirka 1,2 procent.

Efter Rysslands invasion av Ukraina meddelade den svenska regeringen att försvarsbudgeten åter ska öka till 2,0 procent av BNP.  För Centerpartiet är det viktigt med ett starkt försvar som finns i hela landet och som arbetar för att försvara vår demokrati, våra mänskliga rättigheter och vår frihet.

Självförsörjningsgraden på livsmedel måste öka. I början av 1990-talet producerade Sveriges bönder 75 procent av landets livsmedel. I dag är vi betydligt fler svenskar, men producerar inte mer mat. Vi litar på importen. Sveriges självförsörjningsgrad har sjunkit till 50 procent. Jämför med 80 procent i Finland.

I tider av kris och oroligheter måste vi se till att det finns mat i butikshyllorna.  Idag ökar intresset för svensk mat. Vi måste göra allt vi kan för att rädda våra lantbruk och våra livsmedelsproducenter.

Det handlar också om att få ner matsvinnet i Sverige. Matsvinn uppstår längs hela livsmedelskedjan. I butiker, i offentliga storkök och i våra hem. Skulle matsvinnet istället konsumeras innebär det att vi inte skulle behöva producera lika mycket mat. Det leder i sin tur till att klimat- och miljöpåverkan från hela livsmedelskedjan skulle minska. Därför vill Centerpartiet verka för att ta bort onödiga krav på märkningar, vi vill förenkla regler kring lagerhållning och transporter och ändra reglerna för livsmedelsmärkning från ”bäst före” till ”minst hållbar till”. Slutligen vill vi ge ett uppdrag till Vinnova och Tillväxtverket att skapa bättre förutsättningar för innovativa företag som vill utveckla smarta lösningar för att minska matsvinn.

Tillgång till kontanter. Idag är vi svenskar tyvärr sämst i Europa på kontanthantering. Intresset för kontanter verkar dock ha ökat något efter invasionen i Ukraina. Fler borde tänka att lite kontanter är en säkerhet i oroliga tider.

Anders Lycketeg, Partiföreträdare för Centerpartiet i Hallsberg