Kommunens gratis sommarlovsaktiviteter har varit populära och uppskattade både av barn och föräldrar. Foto: Mostphotos

Miljon till lovlediga barn och unga

En miljon kronor. Så mycket föreslår Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun att kommunstyrelsen avsätter till sommarlovsaktiviteter för kommunens barn och ungdomar.

De senaste fem åren har Lindesbergs kommun fått ett årligt statsbidrag på omkring 950 000 kronor för att erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter till kommunens barn och ungdomar. I år finns inte längre möjlighet för kommuner att få detta bidrag. Tillväxtnämnden anser ändå att kommunen bör avsätta dessa medel av egna pengar och föreslår därför för kommunstyrelsen att lägga en miljon kronor på lovaktiviteter för barn och unga mellan sex och 15 år.

I Lindesbergs kommun har de gratis sommarlovsaktiviteter varit oerhört populära och uppskattade både av barn och föräldrar. Det har inneburit att många barn kunnat få en meningsfull sommar även om familjen kanske saknat tillräckligt med medel. Lindesbergs kommun har varje år haft ett brett utbud av aktiviteter så att alla deltagare har hittat något de är intresserade av, sammanfattar nämnden i sitt beslut.