Förändrad utsikt med en bra magkänsla

Jag ser dem utanför mitt köksfönster varje morgon. När solen lyser gnistrar det om dem. När mörkret sänker sig blinkar de vitt eller lyser rött. Det är ett nytt inslag när jag tittar ut mot den fantastiska utsikten över Kilsbergen. Horisontlinjen bryts nu av 16 vindkraftverk.

Jag var med i debatten innan dessa verk byggdes. Vägde fördelar mot nackdelar. Lyssnade på olika argument. Diskuterade vad vinsterna kunde bli och vilken påverkan de skulle ha för boende, djur och natur. Jag var slutligen med och sa ja. Det var ett tufft beslut. Som kommun var vi med och påverkade antalet verk, dess placering, vindbonus samt att buller och ljus skulle anpassas så mycket som möjligt till de närboende.

Trots den påverkan vindkraftverken haft på omgivningen känns det nu bra att de producerar förnyelsebar energi.

Jag är medveten om att vinden inte blåser hela tiden men dessa producerar ändå 3,8 MW per vindkraftverk per år. För de 16 verken motsvarar det elförbrukningen för 40 000 hushåll under ett år. Det är i min värld mycket el. Det utgår även en vindbonus varje år till föreningar i närheten. Det har blivit nya luftvärmepumpar och nya tak. Bra satsningar.

Just nu diskuteras vilket energislag som är bäst, mest lönsamt och mest klimatsmart. Om det ska vara fossilfri eller förnyelsebar energiproduktion. För mig känns det inte bra i magen när jag tänker på rysk naturgas eller på den uranbrytning som sker runt om i världen. För mig känns det bra att så mycket som möjligt av vår el kommer från förnyelsebara källor. Vindkraft är även det kraftslag som går snabbt att bygga ut. Problemet är att det påverkar människor som ska bo eller leva nära verken.

För att fler ska säga ja till vindkraft tycker jag, precis som Centerpartiet, att både kommuner och närboende ska få ersättning. Den gröna omställningen ska gynna hela landet. Ett införande av regionaliserade skattebaser kan medverka till att offentliga intäkter från vindkraftsproduktionen stannar kvar där den produceras. Då tror jag att fler kan acceptera nya vindkraftverk i sin omgivning. Då får vi mer behövlig förnyelsebar el och förhoppningsvis är det fler som känner att det känns bra i magen.

Charlotta Englund Regionråd för Centerpartiet Region Örebro län