Tillsammans hjälps vi åt för att ge de som flyr en trygg fristad

Hela världen påverkas av det pågående kriget i Ukraina, där ett land och dess invånare utsätts för ett otroligt lidande. Långt ifrån alla i Ryssland står bakom kriget, och många lämnar sina hem för att söka ett liv i ett land utan censur, ett land där man har rätt att tycka och tänka fritt.

Just nu är många människor är på flykt genom Europa och flera vägar leder till Sverige.

VI SAMVERKAR med flertalet olika organisationer och föreningar som på olika sätt verkar för att bidra till människors välmående. Tillsammans kan vi vara ett viktigt komplement till de offentliga insatserna i flyktingmottagandet, på både lång och kort sikt. För oss på SV Örebro län är det tre faktorer som gör att vi vill, och kan, göra skillnad:

1. Vi har verksamhet i länets alla tolv kommuner. Att vi verkar lokalt lägger en grund för långsiktighet, när det handlar om att ta emot människor från andra länder, så väl som vårt löpande bildningsuppdrag. Under flyktingkrisen 2015 tog vi snabbt beslut om att vi ville bidra med ett varmt välkomnande genom att organisera klädinsamlingar, studiecirklar, aktiviteter och trygga mötesplatser i länet.

2. Vi kan snabbt ställa om vår verksamhet. Tillsammans med engagerade medarbetare som snabbt kan byta arbetsuppgifter, och ideella cirkelledare kan vi verka för att erbjuda olika insatser för människor, både i egen regi och i samverkan med andra aktörer.

3. Vi har en bred verksamhet. Vi finns i människors vardag och det faktum att vår verksamhet bygger på efterfrågan gör att vi har en stor bredd i våra aktiviteter. I våra studiecirklar får du möta andra människor för att dela kunskap, tankar och perspektiv. Cirkeln är även en plats där vi kan dela vår oro – men också känna glädje och gemenskap. Folkbildningen kan även medverka till att människor som inte alltid har stort förtroende för myndigheter, får kunskap om, och insyn i, det svenska systemet.

KROKA ARM MED OSS. Vill er förening erbjuda aktiviteter tillsammans med oss, vill ni som kommun anordna gemensamma insatser? Eller vill du som privatperson engagera dig som cirkelledare eller på annat sätt bidra genom folkbildningen? Hör av dig! Tillsammans hjälps vi åt för att ge de som flyr en trygg fristad och ett sammanhang i ett främmande land.

Lars Berge Kleber, ordförande SV Örebro län

Fredrik Wallin, avdelningschef SV Örebro län