Gamla krematoriet på Norra kyrkogården har fått Örebro Hembygdsförenings byggnadsvårdspris 2022. Foto: Arkiv Ann-Louise Larsson

Gamla krematoriet fick årets byggnadsvårdspris

Gamla krematoriet på Norra kyrkogården i Örebro har fått årets byggnadsvårdspris från Örebros hembygdsförening.

Det gamla krematoriet på Norra kyrkogården i Örebro stod klart i december 1921 och är Sveriges äldsta bevarade krematorium. Byggnaden var i drift fram till 1975 och används i dagsläget inte för någon verksamhet. En omfattande renovering av krematoriet har gjorts under de senaste två åren och vid allhelgonahelgen förra året stod det klart och kunde visas upp för första gången.

Krematoriet är byggt av kalksten som har farit illa av väder och vind genom åren. För två år sedan påbörjades ett omfattande renoveringsarbete där hela stentrappan upp till kapellet har plockats ner och återuppbyggts. De gamla trappräckena i järn har avlägsnats och en handhuggen ledstång i kalksten har återuppbyggts. Ett av tornen på byggnaden var illa åtgånget och har också återskapats. Hela byggnaden har dränerats om och fasaden har tvättats och där det har behövts har fasadplattorna bytts ut.

Med utdelandet av 2021 års byggnadsvårdspris vill Örebro Hembygdsförening uppmärksamma det varsamma och professionella förhållningssätt som präglar omhändertagandet av denna nu 100-åriga miljö.

Gamla krematoriet på Norra kyrkogården stod klart 1921. Byggnaden kunde uppföras tack vare en stor donation 1918 av grosshandlare Lars Erik Andersson. Detta var det tredje krematoriet som byggdes i Sverige, efter Stockholm och Göteborg och är numera vårt lands äldsta bevarade krematorium.