Hur jämställt är det att jobba hemifrån – om du kan?

”Jobba hemma om du kan” uppmanade Folkhälsomyndigheten i den svenska coronastrategin. Men om alla jobbar hemifrån vem ska då ansvara för våra barn, sjuka och äldre?

Av 3000 personer i LO-yrken som har svarat på Kantar SIFOs frågor i rapporten Sveriges Jämställdshetsbarometer 2021, uppger 93 procent att de utför sitt arbete på sin vanliga arbetsplats och utsätts därmed för högre smitta än de som arbetar hemifrån.

Endast sju procent av dessa personer arbetar alltså helt eller delvis hemma. Drygt åtta av tio kvinnor i LO-yrken kan inte undvika kontakt med människor i sina yrken. Rapporten visar på hur coronapandemin påverkat arbetsmarknaden och villkoren i arbetet för kvinnor och män i LO-yrken. Utvecklingen har varit sämst för kvinnor. Egen sjukdom är en viktig anledning till att inkomsten minskat för kvinnor under pandemin, särskilt inom hälso- och sjukvård- och omsorgsverksamheter och bland personer i kontaktyrken. (Joa Bergold, Niklas Blomqvist och Linda Larsson Enheten för välfärd) 

Yrkesgrupper som arbetar nära människor har inte samma förutsättningar som tjänstemän att arbeta hemifrån. Arbetar du hemifrån så kan du jobba med full lön och vara förkyld. Men om du arbetar med människor som många kvinnor gör i sjukvård, äldreomsorg, förskola och skola krävs det att du är hemma från arbetet för att inte smitta andra. Därmed får du löneavdrag trots att grunden är samma förkylning.

När du jobbar i nära kontakt med människor utsätts du också för smitta och därmed är det större risk för att insjukna eller smitta den egna familjen. Enligt Statistiska centralbyrån 2020, framgår att kvinnor som grupp som har möjlighet uppskattar att jobba hemifrån och upplever att de får mer tid med familjen och arbetar effektivare.

Hur jämställt är det när vi drabbas av en förkylning, kvinnor har ju i praktiken inte samma förutsättningar att arbeta hemifrån som män? Men det går också att ställa sig frågan hur jämlikt är det att jobba hemifrån då många av de lågavlönade yrkena inom exempelvis vård och omsorg oavsett kön får en lägre inkomst medan tjänstemän med högre inkomst till och med tjänar på möjligheten att arbeta hemifrån eftersom de kan utföra sitt arbete trots en förkylning, utan löneavdrag.

Borde karensavdraget tas bort för yrken som arbetar nära människor ur ett jämlikt och jämställt perspektiv?

Pernilla Bergman Tano, Socialdemokraterna Stora Mellösa