Återställ vården i Bergslagen!

Den 11 september i år är det val till riksdag, regioner och kommuner. Alltsedan det förra valet 2018 har Primärjouren i kirurgi vid Lasarettet i Lindesberg rönt stor uppmärksamhet. Alla partier hade före valet berättat vilken vård de ville se i framtiden. Vi valde att tolka deras löften positivt. Vården vid Lasarettet i Lindesberg skulle fortgå med bibehållen kvalitet.

Grusade förhoppningar

Men den förhoppningen grusades 2019. Vid ett möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden delgavs delegaterna den uppfattningen att underläkarna, som är primärjour i kirurgi vid Akutmottagningen i Lindesberg, som enda arbetsinsats gjorde 26 operationer år 2018. Det var inte sant. De gjorde ingen sådan operation. Det ingick inte i deras arbetsuppgifter. Operationerna gjordes av de färdigutbildade specialisterna i kirurgi som tjänstgjorde som vad man kallar bakjour. Operationerna gjordes på den centrala operationsavdelningen och således inte på akutmottagningen. Underläkarna arbetade huvudsakligen på akutmottagningen.

Men 2019 skulle det sparas. Eftersom nämndens ledamöter trodde på informationen de fått så var det av ekonomiska skäl fullt rimligt att kirurgernas nattjour drogs in.

Men när regionens ledning drog in kirurgakuten nattetid kom det protester. I ett försök att återfå befolkningens förtroende har landstingsledningen i år återskapat primärjourslinjen för kirurgkliniken.

För att visa på hur likställda våra tre sjukhus är har våra regionråd dessutom skapat begreppet ”Tre sjukhus – ett uppdrag.” Men helt lika får de inte vara. ”I Lindesberg får man endast åtgärda enklare kirurgiska och ortopediska åkommor” enligt regionråden. Vi vill emellertid höra att lasarettet ska vara kvar med den standard det hade före valet 2018.

Nya vallöften

Årligen görs en landsomfattande enkät där patienterna får föra fram sina åsikter om det sjukhus där de varit inlagda. År 2018 framträdde Lindesbergs lasarett som det mest uppskattade i landet. Men trots detta utmärkta resultat stängdes således under en tid halva akutmottagningen vid sjukhuset i Lindesberg nattetid.

Nu är det nytt val 2022. De olika partierna är snart klara med vilka namn de kommer att ha på årets valsedlar. Det är intressant att redan nu få veta hur de nominerade ser på den framtida vården. Vi förväntar oss att alla partier som vallöfte i regionvalet lovar att återställa sjukhusets standard som det var 2018. Det inbegriper ett fint samarbete med såväl primärvården som de andra två sjukhusen.

De politiker som ställer upp i kommunvalet måste inse att när de ska arbeta för ett bättre näringslivsklimat, vilket är nödvändigt, då är sjukvården en del i näringslivet. Det duger inte att, som nu, säga det är regionpolitikernas ansvar. Ansvaret är delat.

Vi vill sluta med ett citat som sägs ha kommit från Astrid Lindgren: ”När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.”