Öppna era hjärtan – Örebro ska ta emot människor på flykt

Vi vill påminna om och återupprätta Reinfeldts ord, när vi nu enas bakom Ukrainas försvar av den liberala demokratins grundläggande värden. Historien kommer ge honom rätt. Efter tio år av försvagade liberala demokratiska värden har världen fallit tillbaka till en nivå av ofrihet och förtryck som vi inte upplevt efter Berlinmurens fall.

Rysslands invasion av Ukraina är en europeisk tragedi och ett lågvattenmärke för vårt samhälle och för den fria världen. Den väcker stor ilska och sorg hos oss alla. Den är ett direkt hot mot vår liberala demokrati och mot våra individuella fri- och rättigheter. Just nu försvarar den ukrainska befolkningen både sin egen och vår frihet.

Centerpartiet i Örebro anser att det innebär att vi har ett gemensamt europeiskt ansvar att bistå Ukraina och den ukrainska befolkningen. Ett ansvar som också faller på vår kommun och på oss som bor i den. Vi måste organisera oss för att stötta ukrainska medborgare, när de söker sig till Örebro. Inte minst krävs uthållighet. Örebros invånare behöver tillsammans uppbåda ett långsiktigt engagemang som inte försvinner efter några veckor, eller bara för att det följer praktiska utmaningar till följd av de krigsflyktingar som nu kommer hit.

Vår kommun ska ta emot människor på flykt. Kommunen ska på bästa sätt ta vara på, kanalisera och stötta civilsamhällets och människors engagemang. Vi som bor i Örebro måste tillsammans berätta om de som kommer för andra i kommunen.

Med kommunen som samlande kraft, och med frivilligt stöd från det civila samhället och kommunens medborgare, ska vi ge dem tak över huvudet och mat för dagen. Deras historier ska få spridning och vi ska stötta dem i deras sorg över alla de som nu får betala det yttersta priset i krigets Ukraina. Vi ska hjälpa dem att finna sig tillrätta som en del av vårt samhälle, oavsett om de tvingas stanna kort tid eller blir kvar resten av sina liv. Vi ska erbjuda språkstöd och traumastöd.

Vi ska tydligt visa för de ukrainska medborgare som redan kommit hit, eller bor här sedan tidigare, att vi som samhälle och kommun är redo att bistå och stötta deras hemland i försvaret av ett fritt, demokratiskt Ukraina.

I ljuset av det som nu sker vill vi självklart att ett fritt, demokratiskt Ukraina ska erbjudas en väg som kandidatland till EU.

Centerpartiet i Örebro kommun genom:

Jimmy Nordengren, kommunalråd

Maria Comstedt, styrelseordförande

Per Arenö, styrelseledamot