Ett hot mot folkrörelsen och vår demokrati

Debattklimatet blir hårdare och hat och hot mot förtroendevalda ökar.

En artikel som publicerades av Brottsförebyggande rådet visade att en fjärdedel, 25 procent av förtroendevalda någon gång under 2020 varit utsatta för någon form av trakasserier, hot eller våld.

Sociala medier är en bidragande faktor som gör att tonläget skruvas upp, att personer skapar falska identiteter och kan gömma sig bakom en skärm. Detta leder till drev som är hela osanna och omöjliga att stoppa.

Vi kan inte längre blunda, vi behöver säkerställa att vår liberala demokrati värnas och att politiskt engagerade personer ska känna sig trygga i sitt arbete och engagemang. För det är en fråga om hot mot demokratin. Det som händer när engagerade personer blir utsatta är att inte bara en person berörs, utan också hela familjen. Detta leder i förlängningen till att man kanske väljer att inte vara en del av det politiska arbetet. Om fler personer som blir utsatta hoppar av uppdrag, ger det konsekvenser som att färre vill och orkar engagera sig. Ett politikerförakt byggs upp och till slut har vi en liten klick som sitter på betydligt större makt. Detta leder till att den breda folkrörelsedemokrati vi byggt upp i vårt fantastiska land på allvar är hotad.

Vi är ett land där folkrörelse och demokratiskt arbete är och alltid har burits med stolthet. Det är och ska vara något fint att engagera sig, och utveckla vår kommun, vårt län eller vårt land. Centerpartiet vill att beslut ska tas så nära människan som möjligt, då är det så viktigt att vi har företrädare både lokalt och regionalt. De allra flesta av de förtroendevalda är fritidspolitiker och är engagerade utöver sitt vanliga arbete. Men oavsett vilken roll man gör det i, fritid eller som yrkespolitiker så är det viktigt att vi är goda förebilder. Vi har meningsskiljaktigheter och vi är politiska motståndare men vi ska hålla god ton och visa hyfs mot varandra.

Vi står i början på ett valår där trycket på förtroendevalda ökar och debattklimatet hårdnar allt mer. Låt oss göra en gemensam sak över partigränser, media och i hela vårt samhälle för att värna demokratin i vårt land.

Vi måste stötta förtroendevalda och aldrig normalisera hot, hat och trakasserier.

Linda Larsson (C) kommunalråd och distriktsordförande Örebro