Meta Fagerström, kassör och Bertil Andersson, ordförande i föreningen Samverkarna i Östernärke, på plats i nya lokalen på torget. Foto: Sofie Isaksson

De ordnar gratis kurs för allmänheten i krisberedskap

Hur förbereder man sig om krisen kommer? Samverkarna i Östernärke bjuder in till gratis studiecirkel om krisberedskap för att motverka okunskap.

Samverkarna i Östernärke, en förening som samlar företag och föreningar i samverkan, bjuder in allmänheten till en gratis studiecirkel i tre delar: om hemberedskap, första hjälpen och inventering, samt övningar utomhus.

– Vi behöver information, att det blir konstruktivt, hur vi kan förbereda oss om krisen kommer. Samma sak skedde för två år sedan när corona kom och folk bunkrade toapapper, säger Meta Fagerström, kassör i Samverkarna i Östernärke.

– Det bottnar i okunskap. Vi tycker att det ligger i tiden, och det är även en bra grej att ha som invigning av våra nya lokaler på torget i Odensbacken.

Studiecirkeln sker i samarbete med Civilförsvarsförbundet, ABF och Hemvärnet.

16 mars är det krisberedskap med Göran Fogelström från Civilförsvarsförbundet. Den 21 mars är det första hjälpen, även det med Göran Fogelström, samt den 23 mars ihop med Hemvärnet hur man gör upp eld och renar vatten bland annat. De kommer även inventera vad det finns för krafter i Östra Närke att tillgå vid en eventuell kris.

– Om intresset blir stort tänker vi anorda ett till tillfälle med en likadan studiecirkel, berättar Meta.

– Samverkarna i Östernärkes nya kontor har även en central plats, det fungerar som en mötesplats och samlingsplats för företag, föreningar och privatpersoner i Östra Närke, avslutar Meta Fagerström.

För mer information och anmälan: info@samverkarna.se