Kvinnor i krig och kris

När krigets brutala vardag fyller våra medier, går våra tankar till befolkningen i Ukraina som kämpar för sin liv och som drivs på flykt. Familjer splittras, kvinnor och barn får snabbt ta sig därifrån för att rädda sina liv.

Vi ser kvinnor på flykt med ansvar för barn i olika åldrar, gamla föräldrar, älskade husdjur. Att med kort varsel packa och komma ihåg allt från kläder, skor, leksaker till blöjor, bindor, tvål och hundmat. Att lämna en älskad partner som behöver stanna kvar för att skydda sitt land och och ändå hålla ihop och ge barnen tröst. Våra tankar går till kvinnorna i Ukraina.

Men kriget 100 mil från oss väcker också tankar kring vår egen krismedvetenhet. Vad gör vi om flyglarmet helt plötsligt skulle ljuda? Vi är på jobbet, ett barn i skolan, ett annat på förskolan och make/maka på sitt arbete, kanske i en annan stad. Din gamla mamma bor kanske kvar hemma. Vet du vad du skulle göra? Vad behöver du ta med dig? Vart är ditt närmaste skyddsrum?

Den senaste tiden har vi sett hur snabbt det kan gå från en ordnad tillvaro till kaos i ett land.

Krismedvetenheten har höjts även hos oss i Sverige. Handlare rapporterar om att hyllor med sovsäckar, nödradioapparater och vattendunkar töms. Kontanter tas ut och torrvaror bunkras.

Pandemin som pågått under en längre tid och nu kriget i Ukraina som pågår påverkar även vårt närsamhälle.  Vi har redan noterat höjda priser på el, diesel och livsmedel och kanske kommer det bli brist på råvaror som mjöl och mjölk. Prisökningar på insatsvaror som gödsel och utsäde kan leda till utebliven sådd i vår, då blir det heller ingen skörd i höst. Allt hänger ihop.

Kvinnor har under generationer tillbaka tagit ansvar för att få vardagen att fungera. Omsorgen om barn och äldre släktingar, se till att det finns mat på bordet och kläder på kroppen. Men nu är det tid för att med gemensamma krafter, kvinnor som män, från alla partier, samlas och göra skillnad. Tillsammans kan vi stötta Ukrainas befolkning på olika vis samt finna lösningar på de utmaningar som krig och kriser medför i vårt närsamhälle.

Pandemin och Putins krig i Ukraina har visat på behovet av ökad självförsörjningsgrad och större krismedvetenhet.

Med enat hopp om snar fred!

Fyra Länskvinnoordföranden i Örebro län: Anna Danielsson Moderatkvinnorna, Tina Fingal Swens Centerkvinnorna, Erica Gidlöf Kristdemokraternas kvinnoförbund, Jeanette Nilsson Liberala kvinnor