Många vill veta hur vildsvin sprider sig, hur det går med vildsvinens reproduktion eller om antalen minskar där det jagas mycket. Foto: Mostphotos

Ny plattform för kunskap om vilda djur

En ny plattform för kameraövervakning av hur vilda djur sprider sig, blir fler eller färre, utvecklas i ett nytt samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Jägareförbundet.

Plattformen Viltbild är ett nytt samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Svenska Jägareförbundet, det ska vara klar 2024.

– Den här plattformen ger oss möjligheten att följa förändringar hos en mängd olika djurarter; både vanliga och unika, inhemska och invasiva, säger Fredrik Widemo, forskare vid SLU och koordinator för SLU:s miljöanalysprogram med fokus på däggdjur och fåglar i ett pressmeddelande.

SLU stärker nu möjligheten att följa utvecklingen hos vilda djur. Genom plattformen kan det bli lättare också att snabbt sätta in åtgärder vid utbrott av upptäckta viltsjukdomar, och det kan även bli ett verktyg för olika forskningsprojekt.

Förhoppningen är att Viltbild blir en plattform dit alla medborgare vill bidra med sina bilder.

–Tänk vilken kunskap vi kan få om alla bidrar med sina pusselbitar! säger Filip Ånöstam, som är ansvarig för projektet på Svenska Jägareförbundet.