Hur vill du använda antibiotika?

Är övertygad om att nästan alla tycker att penicillin eller antibiotika som vi numera säger är ett fantastiskt läkemedel. Vi vet att det betyder jättemycket för vår hälsa att kunna häva eller motverka olika infektioner med penicillin.

Kan dock inte låta bli en fundering med tanke på dagens vaccinmotståndare. Undrar om de av princip även avstår antibiotika vid svåra infektioner?

Nu har vi lärt oss att inte använda antibiotika i onödan för att det utvecklas resistens, så att avsedd nytta tyvärr uteblir.

Då kommer jag till frågan i rubriken. Hur vill du kunna ta del av antibiotika? Ett problem är risken att få i sig antibiotika via mat.

Med tanke på risken att det bildas resistens vid alltför frekvent användning är det naturligtvis helt oacceptabelt att få i sig antibiotika via mat. Jag hoppas de flesta känner till att Sveriges lantbrukare är föregångare i denna fråga och att de som vill köpa kött som garanterat är utan antibiotika, ja de ska handla svenskt kött.

Andra länder har inte alls samma syn på användande av antibiotika till djur, det leder till en stor konkurrensnackdel ekonomiskt, för svenska lantbrukare.

Antibiotika har i alldeles för stor utsträckning och alldeles för länge använts till friska djur runtom i världen, ofta i preventivt syfte. Nu skärps reglerna för användningen inom EU, så att den rutinmässiga antibiotikaanvändningen inte ska vara tillåten. Det är ett stort steg i arbetet med att bemöta antibiotikaresistensen, som just nu beräknas ta 33 000 liv om året enbart i Europa.

Beslutet innebär en kraftig begränsning av användningen av antibiotika för djur, både i EU och för importerat kött.

Denna fråga har Centerpartiet drivit länge i EU. Det är inte minst en seger för Sveriges lantbrukare som nu får en stärkt konkurrenskraft, eftersom Sverige i dagsläget ger tio gånger mindre antibiotika till våra djur jämfört med vad genomsnittsbonden i EU gör,

Även våra matinköp påverkas alltså av politik, ibland på EU nivå. Det är bra att köttproduktionen i EU kommer att bli sundare. Men om vi vill ha en levande landsbygd och en högre försörjningsgrad här i Sverige bör vi dock prioritera svensk mat.

Anders Lycketeg, partiföreträdare för Centerpartiet i Hallsberg