Praktisk och teoretisk kompetens behövs i länet

En högskoleexamen har tidigare inneburit en ekonomisk trygghet och lätt att få jobb, vilket nu inte längre är en självklarhet.