Praktisk och teoretisk kompetens behövs i länet

En högskoleexamen har tidigare inneburit en ekonomisk trygghet och lätt att få jobb, vilket nu inte längre är en självklarhet. Den regionala arbetsmarknaden visar tydligt på vad som efterfrågas, det är till stor del praktisk kompetens som hantverkare och händer inom de areella näringarna.

Många väljer tyvärr bort att läsa till praktiska yrken på grund av en ofta reproducerad myt att det är bra med ett gymnasieprogram som ger högskolebehörighet. Det är aldrig fel med utbildning men behovet av högskolebehörighet är helt beroende vem det gäller. Om det inte finns några planer på att gå vidare till universitetet efter examen är högskolebehörighet lika mycket värd som ett körkorttillstånd utan en tanke på att övningsköra.

Flera av de yrkesprogram som finns att välja på ger en jobbsäkerhet på arbetsmarknaden. Ett hantverk, en legitimation eller en behörighet som inte alla kan eller får utföra kommer alltid vara attraktiv för arbets- och uppdragsgivare. För den med entreprenöriella ambitioner ger en praktisk yrkeskompetens en god grund att börja sina bana som egenföretagare.

I en ekonomi där möjligheterna är större nu än någonsin och en kultur som skriker att du ska förverkliga dig själv är det lätt att gå bort sig i tankar om framtiden och helt missa nuet. Oavsett grandiosa framtidsplaner eller ej gör de flesta sig själva en tjänst genom att utbilda sig och skaffa en kompetens som efterfrågas, vilket ger en yrkestrygghet in för framtiden. Kunskap har ett oöverträffat egenvärde, men egenvärde går inte alltid att omsätta i rent ekonomiska värde. Därför är det bra att förskaffa sig kunskaper som även är attraktiva ur ett ekonomiskt hänseende.

För den som vill läsa vidare på universitetet senare i livet finns gott om möjligheter att läsa in kurser och behörigheter. Flera fackförbund och organisationer erbjuder både stöd och hjälp, med villkor som ofta är långt mer gynnsamma än för den som väljer att studera direkt efter studentexamen. Den som har jobbat de tre första åren efter studenten och sparat sin lön i fonder eller en bostad kommer ha ett ekonomiskt försprång som blir svårt att komma ikapp för en genomsnittlig akademiker.

Det är även fullt möjligt att kombinera heltidsstudier med extrajobb. Många branscher i Örebro län som är i stort behov av arbetskraft är just praktiska yrken, därför finns goda möjligheter för den som vill gå ner i tid inom dessa branscher att göra så. Dessa yrken tjänar även långt mycket bättre än vad studentjobb erbjuder, vars lön ofta tangerar mininivån. Men det är inte bara gynnsamt för Örebro läns arbetsmarknad utan även för den personliga ekonomiska tryggheten och friheten.

Det är dags att släppa snacket om att en hantverks- eller yrkesutbildning är fel väg att gå eller att det begränsar ens framtidsutsikter, då det är precis tvärt om. Den som tillåts styra över sin egen framtid får lättare att göra väl grundade beslut om en framtida karriär när det finns en stabil inkomst att luta sig mot. Frihet att spendera, ger möjlighet till mera.  

Willhelm Sundman (L)   Oppositionsråd, Region Örebro län