Helena Vilhelmsson

Hurra hurra – men jag blåser inte faran över

När dessa rader skrivs vet vi att alla restriktioner som vi levt med under pandemin, tas bort den 9 februari 2022. Hurra!!!

Men det står skrivet i stjärnorna om vi slipper dem för alltid, eller om de kommer igen.

För drygt två år sedan var första gången jag såg en person som bar munskydd på stan. Det var i Stockholms tunnelbana och jag förstod inte varför. Sedan gick allt väldigt fort. Vardagen ställdes på sin spets och många är de som slitit ont under pandemin.

Först en tanke till alla anhöriga som mist en vän eller familjemedlem under pandemin. Ofattbara 15 000 personer har, för tidigt, lämnat oss i sviterna efter covid.

Andra som bör uppmärksammas är förstås sjukvårdspersonalen. Likaså annan personal inom samhällsbärande sektorer som inte har haft möjlighet till distansjobb såsom chaufförer, handel, skola och förskola. Ni har funnits där och burit Sverige framåt oavsett smittorisk.

Och till alla er som driver företag inom industri och besöksnäring, alla kulturarbetare som gått på sparlåga: Tack för att ni härdat ut med sviktande lönsamhet, sjunkande besökstal och tvingats till nedskärningar och uppsägningar. Ni utgör själva kärnan i samhället nu när Sverige ska öppnas upp igen.

Pandemin har lärt oss hur det känns att få sin frihet begränsad. När staten säger – nej, du får inte göra som du vill eller som du brukar. En smärtsam påminnelse om hur situationen ser ut för många andra människor på vår jord, även utan pandemirestriktioner.

Vad än värre är, när distansarbetet ökar, ökar våldet mot kvinnor och barn som befinner sig i hemmet. Den förväntat tryggaste platsen – hemmet – blir plötsligt den farligaste. Centerpartiet har medverkat till lagskärpningar vad gäller mäns våld mot kvinnor, men om vi på allvar ska få bukt med problemet måste du och jag öppna ögonen och agera. Lyssna, fråga, knacka på, erbjuda hjälp – och framförallt inte ge upp.

Jag ser fram emot att restriktionerna tas bort. Men jag blåser inte faran över. En ny våg kan blossa upp och det är nödvändigt att även fortsättningsvis vara försiktiga. Annars är det risk att restriktionerna kommer åter.

I Sverige erbjuds vaccin gratis, under ordnade former och fördelas rättvist. Så är det inte i alla länder. Jag ser få skäl till att inte ta vaccin och därmed hindra smittspridning.

Helena Vilhelmsson (C) Riksdagsledamot Örebro län