Lindesbergs kommun föreslås bli huvudman för en ny gemensam nämnd i norra länet för bland annat vatten och avlopp, renhållning. Foto: Mostphotos

Kommunalförbund i Bergslagen föreslås läggas ner

Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen ska avvecklas som juridisk person och verksamheterna kommer dels att flyttas tillbaka till kommunerna och dels fortsätta bygga på samarbete mellan de fyra norrkommunerna.

I snart 20 år har de fyra norrkommunerna i länet, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Hällefors, samarbetat kring samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett gemensamt kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Sedan 2017 arbetar verksamheterna under det gemensamma namnet Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB.

Detta är dock inte optimalt har kommunerna kommit fram till. Dagens organisation har skapat en otydlighet gentemot invånare, näringsliv och i interna arbetssätt, konstateras i en utredning som pågått sedan 2019.

Därför väljer man nu att avveckla förbundet, ta hem vissa verksamheter till respektive kommun och fortsätta samarbeta kring vissa verksamheter. Lindesbergs kommun föreslås bli huvudman för en ny gemensam nämnd med ansvar för verksamheterna vatten och avlopp, renhållning, projektenhet och gata, samt tillhörande projektenhet.

Förslaget lämnas nu vidare för diskussion med de fackliga parterna och politisk beredning inför beslut i respektive kommunfullmäktige. Efter politiskt beslut fortsätter arbetet i de fyra kommunerna med att, i samarbete med de fackliga organisationerna och extern expertis, arbeta fram en plan för förändringens genomförande.