Foto: Mostphotos

Vargjakt avslutad i två av tre revir efter rättslig dom

Årets vargjakt är nu avslutad i två av tre revir i Örebro län. Länsstyrelsen ville fälla ytterligare två vargar i reviret Haraldsjön, men har fått nej från Förvaltningsrätten i Luleå. Det som återstår är två vargar i Immenreviret.

Vinterns licensjakt år 2022 för Örebro län omfattar totalt 18 vargar. Länsstyrelsen hade även fattat ett tilläggsbeslut om att få skjuta ytterligare två vargar i Haraldsjön. Anledningen till detta var att man sett att fler vargar uppehållit sig i reviren än vad som var känt när det ursprunglifga beslutet fattades. Länsstyrelserna menade att det är behövligt att utöka antalet vargar på licensjakten för att uppnå syftet med jakten.

Beslutet överklagades dock av Svenska Rovdjursföreningen och vargjakten lades på is till ett rättsligt beslutat fattats. Förvaltningsrättens dom kom förra veckan och upphävde länsstyrelsernas beslut. I och med detta avslutades också jakten i reviret.

Ett av skälen som förvaltningsrätten uppger till att upphäva beslutet är, enligt tidningen Svensk Jakt, att tilläggsbeslutet togs sent under pågående jakttid. Det här är ett problem, anser förvaltningsrätten, som påpekar att beslut om licensjakt ska tas senast den 1 oktober. Förvaltningsrätten konstaterar i sitt beslut att det för övrigt även är oklart om en sådan ändring överhuvudtaget är tillåten enligt jaktförordningen.

– Jakten pågår fortfarande i Immenreviret, där i dagsläget fyra av sex vargar är fällda. Jakten pågår som längst till den 15 februari, men avslutas tidigare om alla vargar är fällda, säger Emma Kvastegård, vilthandläggare på länsstyrelsen i Örebro län.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir där den är som störst. Vargjakten bedrivs där det är tätast med vargrevir och utifrån miniminivån i rovdjursförvaltningsområdet.