I länet är det fyra aktörer som beviljats stöd för att bygga ut bredbandsnätet i tio av länets tolv kommuner. Foto: Mostphotos

4 200 fler fastigheter får bredband

Örebro län har fått drygt 98 miljoner kronor i bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen. Pengarna ska räcka till att ansluta 4 245 fastigheter.

– De byggnader som nu beviljats stöd utgör ungefär en fjärdedel av de hushåll och företag på landsbygden som inte har tillgång till snabbt bredband i dag. Så det här är ett stort steg framåt för att nå målen om god tillgänglighet i hela länet, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

Vem som ska få stödet väljs med utgångspunkt i Region Örebro läns prioriteringar om var värdet av bredbandsutbyggnad är störst. Prioriteringarna har utformats tillsammans med länets kommuner som i sin tur har fört dialog med aktörerna om var i respektive kommun de bästa möjligheterna för utbyggnad finns. I länet är det fyra aktörer som beviljats stöd för att bygga ut bredbandsnätet i tio av länets tolv kommuner.

– Men vi är inte nöjda med detta, arbetet med nästa års stöd är redan påbörjat. Vår förhoppning är att vi ska mötas av ett starkt engagemang av alla inblandade även kommande år och att så många som möjligt tar vara på möjligheten att kliva in i den digitala gemenskapen, säger Nina Höijer.