Vi måste göra tydliga val och handla svenskt

Ingen har nog undgått diskussionen om de höga energi- och dieselpriserna.

Orsakerna är många. Världsmarknadspriserna har alltid rört sig upp och ner, men just nu är anledningen faktiskt internationell säkerhetspolitik!

När Putin skruvar åt gasleveranserna till Europa, som en åtgärd i det försvars- och säkerhetspolitiska spelet, behöver mer fossilt bränsle användas till både uppvärmning och bränsleproduktion. Detta leder till prisökningar. De har ökat så mycket att LRF i höstas signalerade kris. En värre kris än under torrsommaren 2018.

Priserna stiger på allt. El, bränsle, konstgödsel, foder och andra insatsvaror. Många befarar inte bara kostnadsökningar, utan också att varor som behövs faktiskt inte finns. Produktionen kan helt enkelt upphöra.

Den svenska matproduktionen riskerar att minska. Livsmedelsstrategin som är antagen får göra halt i genomförandet.

Det här ställer saker på sin spets. Du och jag behöver göra ännu tydligare val. Köp svenska produkter! Kött, mjölk, ägg, grönsaker, frukt, mjöl. Titta efter ursprungsmärkning, undvik att köpa varor från andra länder som du verkligen inte behöver.

Centerpartiet föreslog i budgeten i höstas att en ”nödmiljard” skulle avsättas till Sveriges bönder. Det löser inget på lång sikt, men kan undvika att lantbruk lägger ner enbart på grund av likvida problem. Nu lägger vi ett skarpt förslag i riksdagen som vi hoppas ska landa i en ändringsbudget snarast. Vi noterar också att i liggande budget, M-SD-Kd budgeten, finns inga särskilda resurser riktade mot Sveriges bönder.

Centerpartiet har fler förslag som gynnar jordbruk samt boende på landsbygden: bättre bredbandsutbyggnad, ett landsbygdsavdrag för alla som har avgifter till lokala samfälligheter, bättre underhåll av vägnätet samt plogning och vägbelysning, stöd till bensinmackar på landsbygden, biopremie för fordon som drivs av biodrivmedel.

På sikt behöver vi förändra skattesystemet. Idag kan vi inte beskatta biobränsle lägre än fossilt bränsle, trots att det skulle gynna både klimat, jobb på landsbygden och våra plånböcker. Detta måste förändras även på EU-nivå.

Ibland känner jag mig ganska liten som beslutsfattare, när Vladimir Putin faktiskt påverkar min granne, bondens, lönsamhet. Men det går att förändra, och det ska vi göra.

Helena Vilhelmsson (C) riksdagsledamot