Foto: Privat

Lekebergs kulturstipendium till två engagerade konstnärer

Nio år med målarkurser gav Christina Dahlström och Lisbeth Hagsten 2021 års kulturstipendium.

– Det kom som en total överraskning, vi visste inte ens att vi var nominerade, säger Christina Dahlström angående att hon och Lisbeth Hagsten får dela på 2021 års kulturstipendium från Lekebergs kommun. Stipendiet kommer att delas ut på Edsbergs bygdegård den 26 januari.

Lisbeth och Christina lärde känna varandra på en målarkurs för 20-talet år sedan.

– Efter några terminer kände jag att jag vill göra egna saker, så jag föreslog för Lisbeth att vi skulle ha kurser själva. Vi hade en del kunskaper, men det är ju inte vi som ska måla, bara lära ut. Vi lånade Edsbergs bygdegård, de har bra lokaler, alla som kom kunde ha varsitt bord. Vi gick ut med det och det var några kompisar som kom, sedan blev fler och fler intresserade, jag brukar vara på hantverksmarknader och berätta att vi har kurser, då sprids det, berättar Christina.

Tre kurser under våren

Nu har nio år gått sedan dess och de fortsätter med kurserna.

– Vi har tre helgkurser per termin, under våren blir det kurser 19-20 februari, 26-27 mars, 30 april-1 maj.

I stipendiemotiveringen står att Christinas och Lisbeths målarträffar har ”utvecklat det lokala kulturlivet och och gjort kulturupplevelser tillgängliga för människor i Lekebergs kommun”.

– Vi har deltagare som återkommer, de har den här helgen för sig själva där de bara målar. Det är både äldre och yngre. Men det krävs att man är fullvaccinerad.