Vaccinationsmottagningen på Fredsgatan i Örebro flyttar och åter öppnas Conventum Arena som vaccinationsmottagning den 24 januari. Foto: Arkiv: Cathrine Gustavsson

Conventum Arena blir vaccinationsmottagning igen

Vaccinationsmottagningen på Fredsgatan i Örebro flyttar till Conventum Arena. Vaccination sker även på vissa vårdcentraler i länet för att underlätta avstånd.

 

– Vi behöver nu öka kapaciteten för vaccination mot covid-19 i Örebro. Vi flyttar vaccinationsmottagningen till Conventum Arena för att kunna ta emot alla som nu kan ta en tredje dos, säger Eva Slätmo, ordförande i styrgruppen för vaccinationer i Region Örebro län i en pressinfo.

Vaccinationer sker på vissa vårdcentraler

För att underlätta vaccinationen i hela länet kommer vaccination att ske på vissa vårdcentraler, där det är långt till en vaccinationsmottagning.

Just nu finns tider att boka på vårdcentralerna i Askersund, Hällefors, Kopparberg och Laxå, bokning sker på 1177.se eller via telefon. Den som tar sin första dos kan också välja att komma på drop-in.

Dosintervall

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändrar Region Örebro län dosintervallet mellan dos två och dos tre av vaccinet mot covid-19 till fem månader för alla över 18 år. Det innebär att alla som fyllt 18 år, och där det gått minst fem månader sedan dos två, från och med nu kan boka in sin tredje dos.

– Vi vill uppmana alla att fullfölja sin vaccination med en andra och tredje dos och om man ännu inte vaccinerat sig – att göra det så snart som möjligt, säger Eva Slätmo.

Vaccinationsmottagningen på Conventum Arena öppnar för vaccination måndag den 24 januari. Sista vaccinationen på Fredsgatan 27 sker fredagen den 21 januari och flyttlasset under helgen.

Redan bokade tider för vaccination på Fredsgatan från den 24 januari och framåt kommer automatiskt att överföras till Conventum, där samma dag och tid gäller.

Vaccination av barn 5-11 år inom särskilda grupper

Från och med nästa vecka kommer barn med specifika riskfaktorer att bjudas in till vaccination mot covid-19. Vaccinationen sker på Barn- och ungdomsmottagningen på USÖ. Sammanlagt berörs 60-70 barn i Örebro län.