Ungefär 3 000 företag i länet arbetar med odling, enligt nya siffror från LRF. Foto: Arkivbild: Cathrine Gustafsson

14 000 ”gröna” företag i Örebro län

I länet finns närmare 14 000 företag inom de gröna näringarna. Majoriteten av dem är skogsägare, 8 861. Utöver skogsägarna jobbar ungefär 3 000 med odling i någon form, antingen i fält eller växthus.

I Örebro län finns det totalt 13 679 företag inom de gröna näringarna. Förutom skogsägare är odling inom fält/växthus den näst största kategorin med totalt 2 932 företag. Antalet företag med djurinriktning är 824 och inom förädling/tjänster finns 937 företag. Det visar resultatet från rapporten ”De gröna näringarna i siffror” som LRF står bakom.

Antalet företag med inriktning djur är flest inom nötkreatur (exklusive mjölkproduktion), 366 företag. Därefter följer uppfödning av får/lamm/getter med 265, höns/ägg med 84, kor för mjölkproduktion med 57, grisuppfödning med 40, kyckling med 7 och kalkoner med 5.

Inom odling i fält/växthus är företag med vall (till försäljning) flest, 1 727 företag. 870 företag har spannmålsodling, 142 har odling av oljeväxter, 115 odlar ärter och åkerbönor och 78 företag har potatisodling.

Med entreprenadarbete arbetar 582 företag, utbildning och omvårdnad 52, förädling och försäljning av gårdsprodukter 132 och turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter 171.

Nationellt sett minskar antalet företag inom flera av de traditionella grenarna som trädgård, oljeväxter, spannmål, gris och mjölk. Potatisföretagen har minskat stadigt i antal sedan 2013, vilket även omsättningen gjort. Företagen med högst genomsnittlig omsättning finns bland kycklingproducenter, grisproducenter och inom trädgård. Andelen kvinnor ökar sakta i alla näringsgrenar.