I rapporten har man tittat på flera områden, bland annat luftföroreningar och buller. Foto: Mostphotos

Klimatförändringar oroar unga

Barnen i länet mår bra, enligt en ny rapport från Arbets- och miljömedicin vid Region Örebro län, där barns miljö och hälsa i Örebro, Västmanlands, Södermanlands och Värmlands län kartlagts. Pojkars allmänna hälsotillstånd är något sämre än flickors.

Klimatförändringar är något som både påverkar och oroar, enligt rapporten. Närmare var femte 12-åring uppger att de väldigt ofta eller ofta oroar sig för klimatförändringar och en majoritet, 63 procent, oroas ibland. Oro för klimatförändringar är högst bland flickor och hos barn vars vårdnadshavare har högskoleutbildning som högsta utbildning. Klimatoron är också högre bland barn med utrikes födda vårdnadshavare och barn som bor i storstadsområden.

Det allmänna hälsotillståndet uppges vara mycket gott eller gott för totalt 96 procent av barnen i de fyra kartlagda länen. Andelen barn med mycket gott hälsotillstånd minskar dock med stigande ålder, från 84 procent bland barnen som är 8 månader till 78 procent bland 4-åringar och 60 procent bland 12-åringar.

I rapporten har man tittat på flera områden, bland annat luftföroreningar och buller. I området bor var fjärde barn i flerfamiljshus vid en starkt trafikerad gata.