Nu ser vi fram emot valåret 2022

Politik händer oavsett valår.

Enligt januariavtalet skulle en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker genomföras. Utredningen presenterades den 8 december.

För Centerpartiet är utgångspunkten inte att göra det lättare att få tag på alkohol utan gynna småföretagande och öka intresset för turism och besöksnäring. Gårdsförsäljning handlar om försäljning av mindre volymer av vin, öl och alkohol som har producerats på egen fastighet. Försäljningen kan till exempel ske i samband med en guidad tur, föreläsning, provning eller övernattning. Det finns idag över 870 företag som tillverkar alkoholhaltiga drycker, spridda över hela landet. Sverige är det enda landet i EU där gårdsförsäljning av vin och öl inte är tillåtet. Utrymmet finns för både Systembolagets monopol för detaljhandel och för gårdsförsäljning på landets gårdar och bryggerier.

I december har Sverige haft rekordhöga elpriser. Priserna har bland annat pressats uppåt av att vattenkraften har strypts på grund av isläggning. Det sker varje år, men i år har det skett på tre älvar samtidigt. Vindkraften har gått på sparlåga eftersom det har blåst lite. Solenergin är inte utbyggd tillräckligt. Vi har även haft minskad kärnkraftsproduktion jämfört med tidigare år.

Ingen har ett enkelt förslag på hur vi löser situationen med de dyra elpriserna här och nu utom möjligen Moderaterna som tror att vi löser allt med mer kärnkraft.

Snabbast åtgärd är energieffektivisering. Långsiktigt måste vi framför allt bygga ut elnätet så att flaskhalsar mellan norra och södra Sverige minskar. Naturligtvis behövs ny elproduktion.

Centerpartiet vill sänka människors elfakturor och har förslag på hjälp med energieffektivisering. Utbyggnaden av elnätet måste snabbas på. För ökad elproduktionen vet vi att sol och vind går snabbast att bygga ut. För mer vindkraft måste vi snabba upp processerna för att kunna bygga. Försvarsmakten behöver samarbeta bättre kring vindkraftsutbyggnaden, speciellt eftersom det finns viktiga skäl för totalförsvaret att ha mer lokal produktion.

I södra Sverige står småskalig vattenkraft för en stor del av elproduktionen under vintern, men tyvärr är det är just den kraften som är allra mest hotad av myndigheterna.

Anders Lycketeg, Partiföreträdare för Centerpartiet i Hallsberg