Ledstjärnan är att hela länet ska leva

Var sak har sin tid. Detta är ett slitet uttryck. Icke desto mindre finner jag det tillämpligt i skrivande stund. Vid kommande årsskifte avgår jag med ålderns rätt som regionråd och efterträds av Charlotta Englund.

Den nuvarande mandatperioden ingår Centerpartiet tillsammans med S och KD i den politiska majoriteten i Region Örebro län – en politisk samverkan på det politiska mittfältet. Vi har gjort oss oberoende av ytterligheter både till höger och vänster.

Det politiska arbetet har i snart två år överskuggats av pandemin. Det förtjänar att framhållas den fantastiska insats som gjorts av sjukvårdspersonalen under coronans härjningar. Vill passa på att påtala det ansvar vi medborgare har att vaccinera oss och i övrigt följa Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar för att minimera smittspridningen. Det handlar om hänsyn till medmänniskan.

Mandatperioden har inte bara handlat om pandemin. Samtliga budgetar som Centerpartiet varit med om att utarbeta har inneburit en kraftfull satsning på den nära vården, ett exempel på tydlig decentralisering. Vi gick till val på att mobila team skulle inrättas inom närsjukvården. Ett vallöfte som i högst grad är förverkligat.

Ett av regionens viktigaste uppdrag handlar om regional utveckling. Grundtemat i detta arbete utgörs av cirkulär ekonomi, som handlar om att bruka utan att förbruka. Regionens politik grundas på en övertygelse om att tillväxt och hållbarhet inte bara kan utan måste kombineras. Detta för att resurser måste skapas för att finansiera välfärden i en tid där vårdbehoven ökar på grund av stigande medelålder i befolkningen. Det är glädjande att regionen ser de gröna näringarnas betydelse för en hållbar utveckling och tillväxt i länet.

Slutligen vill jag nämna mitt ”eget” ansvarsområde i regionen, kulturen. Där är vår strävan att kulturen ska spridas i hela länet och jag menar att vi är på rätt väg. Exempelvis har vi permanentat vårt stöd till scenkonst utanför tätort. Teater har spelats och kommer att spelas i många bygdegårdar och andra lokaler på landsbygden.

Centerpartiets ledstjärna i regionpolitiken är och förblir att hela länet ska leva.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd