Kalkbrottet eller badgruvan vid Lanna har varit ett ordningsproblem i kommunen. Foto: Arkiv: Rebecka Kettil

Så kan Lanna gruvområde utvecklas

Den politiska majoriteten i Lekebergs kommun kommer under nästa vecka att lägga fram ett förslag för hur Lanna gruvområde ska utvecklas till en aktivitetsplats för kommunens invånare.

I förslaget beskrivs det hur Lekebergs kommun ska öka tryggheten och tillgängligheten i området och förbättra trafiksituationen, samt möjliggöra aktiviteter för hela året såsom motion, lek och naturupplevelser, enligt ett pressmeddelande från Lekebergs kommun.

Syftet är att skapa en trygg plats som erbjuder aktiviteter för olika målgrupper. Om förslaget antas påbörjas processen med att ta fram fördjupade ritningar över området samt en plan för exempelvis vilken lekutrustning och möblering som ska köpas in. Därefter kommer de första åtgärder att ske under våren 2022, men de stora åtgärderna såsom ny belysning sker först till hösten 2022. Kommunstyrelsen tar ställning till förslaget den 21 december.

– Med denna satsning vill vi få lite mer ordning på platsen med fler parkeringsplatser och en genomtänkt utformning. På så sätt vill vi skapa en trygg plats där kommunens invånare kan spendera tid året runt, säger Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande.