Grythyttan smakar alldeles underbart!

Alla var där! Måltidens Hus fylldes av förhoppningsfulla företagare, producenter, jägare, intresseorganisationer, föreningar, politiker, tjänstepersoner från kommun, region och länsstyrelse. Bara kungen och drottningen saknades. Och ledningen från Örebro universitet, så klart.

Smakar hållbarhet och nytänkande

Vi lyssnade fängslat på studenterna som på uppdrag av Hällefors kommun presenterade hållbara måltidskoncept med ”Smak av Grythyttan”. Tre exempel:

1. Vildsvinsproblematiken vändes till svingod lufttorkad skinka och korv.

2. Ur Hällefors 400 sjöar kan insjöfiske både ge jobb liksom tillgång till ett kortrest, välsmakande och proteinrikt livsmedel.

3. Myrsmak! Innovation med myrmark kan öka matens hållbarhet och minska svinnet.

Kryddad med kvalitet

De hållbara förslagen uppvisade god kvalitet. Restauranghögskolan i Grythyttan har gång på gång fått erkännande för god kvalitet och bra undervisning vid Högskoleverkets granskningar, liksom god forskningskvalitet vid alla externa utredningar. Trots det startade Örebro universitet en utredning om utbildningens kvalitet och placering. Hur mycket skattemedel har använts för att undersöka det som redan har bekräftats? Och i 30 år har statsmaktens uppdrag till Örebro universitet varit kristallklart – att bedriva utbildning om måltid i Grythyttan. Frågor på det?

Blodsmak och svält

Efter massiv nationell opinion vek sig styrelsen och ledningen. Avvecklingen, den så kallade utredningen, kallas nu för ett utvecklingsprojekt. Men utvecklingsförslagen lyser med sin totala frånvaro.

Grythyttan vann första slaget men kriget är inte över. Med ett halverat kurs- och utbildningsutbud stoppas effektivt intäkter till utvecklingskraft. Samtidigt pressas institutionen av ökade kostnader universitetsgemensamma och av krav på återbetalning av underskott som godkänts av ledningen. Svältdöden!

Smak av framtid

Om hela Sverige ska leva är det bråttom innan svälten leder till döden. Få fart på opinionen, sätt i gång utvecklingsinitiativ och sök nya vägar!

Inspireras av att andra universitet och forskningsinstitut nu ingår partnerskap för samverkan. Grythyttan – Centrum för innovativ måltid!

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors