Skogen är viktigt för hela Sverige

Ägande och brukande av skog har varit mycket i flera år. Tyvärr verkar kunskapen vara låg hos många hur det egentligen fungerar med skog, och även skogens betydelse för vår ekonomi. Många hävdar att skogen tar slut. Att det avverkas för mycket.

Verkligheten är att den årliga tillväxten är högre än avverkningen. Vi har aldrig haft så mycket skog som vi har idag. Om man googlar på exempelvis Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Skogsindustrierna ser vi att bruttoavverkning är cirka 90-95 miljoner skogskubikmeter/år och den årliga tillväxt är cirka 110 miljoner. Det planteras lite drygt 400 miljoner plantor varje år. Skogen betyder mycket i hela Sverige.

Skogsprodukter betyder jättemycket för Sveriges ekonomi och handelsbalans. Exportvärdet 2020 var cirka 145 miljarder kronor.

Skogens produkter är betydelsefulla i Sverige. Skogsråvaran är en förnyelsebar resurs. Vi producerar papper, energi och värme, byggmaterial med mera. Till detta kommer nya produkter som exempelvis talldiesel och textilmaterial.

Idag finns dessutom ett ökat intresse hos flera aktörer att bygga större byggnader i trä. Det gäller både verksamhetslokaler och hyreshus i flera våningar. I vårt län är Lindesbergs kommun en föregångare med ett antal nyproducerade fastigheter i trä.

Hur framtidens byggmarknad ska se ut med olika byggmaterial som betong eller trä vet vi inte. Det kommer säkert att utvecklas mer avseende produktion, miljö och hållbarhet.

Samtidigt äventyras Cementa och kalkbrytningens framtid på Gotland. En personlig fundering är hur en del tänker om byggnation i framtiden. Många av de som agerar hårdast för miljön på Gotland är ofta även emot skogsavverkning. Vad ska vi då bygga med?

Skog och skogsbruk är ett kretslopp. Koldioxid tas upp av växande skog. För varje träd som skördas planteras minst två nya som fortsätter binda kol. Skogsindustrin vidareförädlar skogens råvaror. När träfibern är uttjänt kan den tillsammans med restprodukter från skogsindustrin bli bioenergi för uppvärmning, el och drivmedel. Vid förbränning bildas koldioxid. Den tas upp på nytt av växande träd, som kan användas för att skapa nya material och produkter – ett nytt kretslopp kan börja.

Anders Lycketeg Kretsordförande för Centerpartiet i Hallsberg