Barnen på Jordgubbens förskola i Finnerödja visar stolt upp sin bäverhydda. Foto: Ann-Louise Larsson
Helena Karlsson, förskollärare på Jordgubben, har varit drivande i projektet. Foto: Ann-Louise Larsson
Barnen har flera böcker om bävrar, djur och natur som är flitigt lästa. Foto: Ann-Louise Larsson

En bäver skapar delaktighet och ger Jordgubben pris

Barnen på Jordgubbens förskola har ett stort intresse för bävrar. De har till och med byggt en egen bäverhydda. Förra veckan fick Jordgubben utmärkelsen som Sveriges mest hållbara förskola.

Håll Sverige Rent delar varje år ut utmärkelser till skolor och förskolor runt om i landet som utmärkt sig genom att jobba med hållbarhet på olika sätt. I år var det förskolan Jordgubben i Finnerödja som utsågs till landets mest hållbara förskola.

– Jättekul! Det är en bekräftelse på allt arbete vi lagt ner på det här. Jag hoppas att vi kan inspirera andra att följa efter, säger pedagogen Helena Karlsson, som har varit drivande i Grön Flagg-arbetet på förskolan.

Det började för ungefär två år sedan och en central utgångspunkt har varit att ge barnen delaktighet och inflytande över sitt lärande. Utifrån barnens intresse har pedagogerna lagt upp arbetet utifrån läroplanen. Bland Jordgubbsbarnen har bävern varit det som lockat till största intresset.

– Det började med att vi hittade ett träd som bävern gnagt på. Sedan hade en förälder sett en bäverhydda i närheten som vi gick för att titta på – barnen har samlat grenar och pinnar som en bäver gnagt på och det hela har resulterat i en egen bäverhydda in i ett av rummen på förskolan, berättar Helena Karlsson.

– Barnen är väldigt fascinerade av just bävern och den kommer med i olika sammanhang även när vi har andra teman. Vi har nyligen pratat om trafik och då började barnen fundera över hur bävern tar sig över vägen, säger Helena Karlsson.

Barnen har också gjort en hel del jämförelser mellan sig själva och bävrar och berättar glatt att bävern har lika många tänder som människan, att de själva är ungefär lika långa som en bäver och att bävern också bygger olika rum i sin hydda. Ett barn visar upp bävertänder.

Hyddan i ett av rummen på förskolan är barnen extra stolta över. Under sina många turer till den riktiga bäverhyddan ute i naturen har de sett hur hyddan förändrats över tid och de har samlat material i form av grenar och pinnar som bävern gnagt på till sin egen hydda.

– Nu har de börjat planera för hur vi ska flytta med oss hyddan när vi byter lokaler nästa år, berättar Helena Karlsson.

Hon lyfter fram att skolledningen har haft en viktig del i att skapa bra förutsättningar för miljöarbetet i förskoleverksamheten. En erfarenhet som är viktig för personal och skolledning är utvecklingen av pedagogisk dokumentation. Dokumentationen används mer systematiskt för att reflektera och följa upp arbetet nu än tidigare. Barnen har blivit bättre på att se hur de kan lära av varandra och genom egna observationer och inte bara från de vuxna. Det bidrar till ett mer källkritiskt förhållningssätt och bättre förmågor för eget lärande.

– Nu väntar vi med spänning på att tavlan vi vunnit ska komma. Den ska få en central plats, säger Helena Karlsson.