Siktet är inställt på ett friskare län

För oss i regionen har det på senaste tiden blivit möjligt att åter besöka våra verksamheter. Själv har jag nyligen kunnat studera verksamheten både på Karlskoga lasarett och Lindesbergs vårdcentral.

Våra tre sjukhus i regionen har ett gemensamt länsuppdrag. De ska tillsammans leverera den sjukhusvård som våra länsinvånare behöver. Här krävs både samverkan och arbetsfördelning mellan de tre. Detta för att ge patienterna bästa möjliga vård, och för att vi måste begagna av resurserna personal och pengar på bästa möjliga sätt. Och även om vi hade obegränsat med ekonomiska möjligheter så gäller att det råder brist på personal inom de flesta yrken inom sjukvården i hela Sverige, liksom i omvärlden.

Både Karlskoga och Lindesbergs lasarett är lika oumbärliga för sjukvården i vårt län som USÖ.

Även om många former av specialistsjukvård är fördelade mellan våra sjukhus så är det viktigt att basal sjukvård kan ges på alla tre ställena. Detta är ett av skälen till att regionen beslutat förstärka nattakuten i Lindesberg.

Lindesbergs nya vårdcentral är även till det yttre ett gott exempel på hur vi i regionen satsar på den nära vården. Lindeborna har där tillgång till en excellent vård i ändamålsenligt utformade lokaler i en träbyggnad, som visar hur man även kan bygga större hus i det klimatvänliga materialet trä. Vårdcentralen står som en fin markör av hur regionen satsar på den nära vården.

Nära vård handlar definitivt inte bara om vård som ges på sjukhus och vårdcentraler, utan också om vad som görs genom uppsökande verksamhet. Jag vill påminna om att vi runt om i länet håller på med att införa mobila team. Dessa syftar till att ge våra mest sjuka äldre bättre vård och ökad livskvalitet.

Nyligen har regionen med början i de nordligaste kommunerna startat upp med så kallade riktade hälsosamtal – ytterligare ett steg i att bygga ut den nära vården. Syftet är att ”möta Olle i grind”. Genom att erbjuda alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar samtal med primärvården ska livsstilsbetingade sjukdomar, till exempel diabetes 2, förebyggas.

Detta är ett av många vallöften från Centerpartiet som nu infrias. Siktet är inställt på ett friskare län.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd