Det enkla kan snabbt omvandlas till allvarligt

Många är väldigt glada över regionens beslut att erbjuda kirurgisk vård även nattetid i Lindesberg. Det är ett önskemål som PRO och företagarna i den norra länsdelen med kraft framfört. Likaså har vi, som arbetat på lasarettet, glatt oss åt beslutet.

Men när vi har glatt oss åt detta så framför Karin Sundin tveksamheter. Hon säger att i Lindesberg ska man kunna ta emot patienter med enklare kirurgiska eller ortopediska besvär?

Men vad som är enkelt vet inte Karin Sundin, andra politiker eller deras tjänstemän. Det går inte att i förväg klargöra i några styrelsebeslut eller föreskrifter. Vad som först kan uppfattas som enkelt kan fort omvandlas till något allvarligt. Det hjälper inte att hon säger att just i Lindesberg ska en första bedömning göras av en behörig läkare.   

Vi menar att den som drabbas av akut sjukdom eller skada ska tryggt kunna vända sig till vilken av våra tre akutmottagningar som helst. På alla ställena så ska den först konsulterade läkaren avgöra vem som ska ta hand om fortsättningen. Han/hon själv, eller någon annan läkare eller kanske sjuksköterska, vid det egna lasarettet eller något annat sjukhus.

Det är tråkigt om inte Karin Sundin har noterat att Lindesbergs lasarett år 2018 fick högsta betyg i Sverige när patienterna fick bedöma. Det kom också bland de främsta när AT-läkarna gjorde sin bedömning.

Den generella beredskapen måsta höjas i svensk sjukvård har det sagts. Vi kan med glädje och tillfredsställelse konstatera att samarbetet under coronapandemin varit god i vår region. Så exempelvis har IVA-patienter kunnat sändas från Örebro till Lindesberg.

Så, Karin Sundin. Om du inte tror, att alla de, som du är chef för inom regionen, är såväl skickliga som ambitiösa, kanske du ska fundera över ditt uppdrag.

Peter Jilke och Ingemar Engstrand, Läkare, Lindesberg