Är vår hundraåriga demokrati så säker?

Den här mandatperioden firas hundra år av demokrati i Sverige. 1921 tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag. Allmän och lika rösträtt infördes. Det är dock en sanning med modifikation.

Att kvinnor fick rösta var en vinst efter många års kamp i hela Sverige, bland alla samhällsklasser. Sverige var sist ut i Norden att genomföra reformen.

Det dröjde ytterligare 68 år innan alla människor över 18 år fick rösta i fria val. Vid olika tillfällen under de åren fick människor som inte fullgjort värnplikten, fängelseinterner, människor som fick försörjningsstöd och folkgruppen Romer gå till röstlokalen.

Slutligen, 1989 fick människor med psykisk funktionsnedsättning delta i allmänna val, när det så kallade myndighetskravet för att rösta togs bort.

Att få fira 100 år av demokrati är stort, och kanske ännu större som kvinna och riksdagsledamot.

Det känns som om demokrati och frihet sitter i våra gener. Men är vår demokrati så säker?

I våra grannländer i Europa monteras yttrandefrihet, rättssäkerhet och människors fria val ner, steg för steg. Vem kunde ana för 20 år sedan att en av de stora valfrågorna i EU-parlamentsvalet år 2019 skulle handla om kvinnans rätt till fri abort?

Vi ser nu ett förfärligt resultat där en kvinna i Polen mist livet. Läkare utförde inte abort trots att kvinnan svävade i livsfara. För Polens regering har bestämt att abort ska vara förbjudet…

Vi behöver se till att säkra upp vår konstitution och våra grundlagar så de står över populistiska svängningar i parlamentariskt osäkra majoriteter. Och vi behöver prata om det här, om och om igen.

Något som tillgängliggjort den politiska demokratin är den digitala tekniken. På gott och ont.

Alla kan ta del av politiska beslut. Människor är mer pålästa, lyssnar och tar del av debatter på ett helt annat sätt idag än före interneteran.

Men alla kan också debattera på nätet, vilket ofta får negativa konsekvenser.

Bakom skärmen kan folk skriva saker de aldrig skulle våga säga personligen. Språket är oacceptabelt, personer får stå oemotsagda, människor blir sårade och slutar debattera. Då går demokratin och yttrandefrihet bakåt!

Men tonen i politikens beslutsrum låter inte som det du läser på nätet. En talman eller en mötesordförande som tar sitt uppdrag på allvar, värnar demokratin. Även språkligt.

Helena Vilhelmsson (C) riksdagledamot Örebro län

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Skogen är viktigt för hela Sverige

Ägande och brukande av skog har varit mycket i flera år. Tyvärr verkar kunskapen vara låg hos många hur det egentligen fungerar med skog, och även skogens betydelse för vår ekonomi. Många hävdar att skogen tar slut. Att det avverkas för mycket.

Verkligheten är att den årliga tillväxten är högre än avverkningen. Vi har aldrig haft så mycket skog som vi har idag. Om man googlar på exempelvis Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Skogsindustrierna ser vi att bruttoavverkning är cirka 90-95 miljoner skogskubikmeter/år och den årliga tillväxt är cirka 110 miljoner. Det planteras lite drygt 400 miljoner plantor varje år. Skogen betyder mycket i hela Sverige.

Skogsprodukter betyder jättemycket för Sveriges ekonomi och handelsbalans. Exportvärdet 2020 var cirka 145 miljarder kronor.

Skogens produkter är betydelsefulla i Sverige. Skogsråvaran är en förnyelsebar resurs. Vi producerar papper, energi och värme, byggmaterial med mera. Till detta kommer nya produkter som exempelvis talldiesel och textilmaterial.

Idag finns dessutom ett ökat intresse hos flera aktörer att bygga större byggnader i trä. Det gäller både verksamhetslokaler och hyreshus i flera våningar. I vårt län är Lindesbergs kommun en föregångare med ett antal nyproducerade fastigheter i trä.

Hur framtidens byggmarknad ska se ut med olika byggmaterial som betong eller trä vet vi inte. Det kommer säkert att utvecklas mer avseende produktion, miljö och hållbarhet.

Samtidigt äventyras Cementa och kalkbrytningens framtid på Gotland. En personlig fundering är hur en del tänker om byggnation i framtiden. Många av de som agerar hårdast för miljön på Gotland är ofta även emot skogsavverkning. Vad ska vi då bygga med?

Skog och skogsbruk är ett kretslopp. Koldioxid tas upp av växande skog. För varje träd som skördas planteras minst två nya som fortsätter binda kol. Skogsindustrin vidareförädlar skogens råvaror. När träfibern är uttjänt kan den tillsammans med restprodukter från skogsindustrin bli bioenergi för uppvärmning, el och drivmedel. Vid förbränning bildas koldioxid. Den tas upp på nytt av växande träd, som kan användas för att skapa nya material och produkter – ett nytt kretslopp kan börja.

Anders Lycketeg Kretsordförande för Centerpartiet i Hallsberg

Siktet är inställt på ett friskare län

För oss i regionen har det på senaste tiden blivit möjligt att åter besöka våra verksamheter. Själv har jag nyligen kunnat studera verksamheten både på Karlskoga lasarett och Lindesbergs vårdcentral.

Våra tre sjukhus i regionen har ett gemensamt länsuppdrag. De ska tillsammans leverera den sjukhusvård som våra länsinvånare behöver. Här krävs både samverkan och arbetsfördelning mellan de tre. Detta för att ge patienterna bästa möjliga vård, och för att vi måste begagna av resurserna personal och pengar på bästa möjliga sätt. Och även om vi hade obegränsat med ekonomiska möjligheter så gäller att det råder brist på personal inom de flesta yrken inom sjukvården i hela Sverige, liksom i omvärlden.

Både Karlskoga och Lindesbergs lasarett är lika oumbärliga för sjukvården i vårt län som USÖ.

Även om många former av specialistsjukvård är fördelade mellan våra sjukhus så är det viktigt att basal sjukvård kan ges på alla tre ställena. Detta är ett av skälen till att regionen beslutat förstärka nattakuten i Lindesberg.

Lindesbergs nya vårdcentral är även till det yttre ett gott exempel på hur vi i regionen satsar på den nära vården. Lindeborna har där tillgång till en excellent vård i ändamålsenligt utformade lokaler i en träbyggnad, som visar hur man även kan bygga större hus i det klimatvänliga materialet trä. Vårdcentralen står som en fin markör av hur regionen satsar på den nära vården.

Nära vård handlar definitivt inte bara om vård som ges på sjukhus och vårdcentraler, utan också om vad som görs genom uppsökande verksamhet. Jag vill påminna om att vi runt om i länet håller på med att införa mobila team. Dessa syftar till att ge våra mest sjuka äldre bättre vård och ökad livskvalitet.

Nyligen har regionen med början i de nordligaste kommunerna startat upp med så kallade riktade hälsosamtal – ytterligare ett steg i att bygga ut den nära vården. Syftet är att ”möta Olle i grind”. Genom att erbjuda alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar samtal med primärvården ska livsstilsbetingade sjukdomar, till exempel diabetes 2, förebyggas.

Detta är ett av många vallöften från Centerpartiet som nu infrias. Siktet är inställt på ett friskare län.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd

Var är ni föräldrar till epa-ungdomar?

Att vara femton år och ta traktorkort är nog en av livets första och största frihetsmarkörer. Att man själv eller tillsammans med någon förälder byggt sin egen bil gör säkert känslan extra stor. Motorburen ungdom är, precis som i alla tider en otrolig stor ungdomskultur. En fin sådan, som innebär både frihet och ansvar.

När ett barn är 15 år så är hen, precis som jag skriver just ett barn. I Sverige har vi enligt lag bestämt att barn ska vara det fram till 18 års ålder. Friheten ska öka med åldern, men det innebär också att föräldrar enligt lag har ansvar över sitt barn fram till dess.

Som förälder står man för a-traktorns registrering, vilket innebär att man är ansvarig för fordonet. Men det är ju egentligen inte själva ägandet som är käpphästen här. Även om friheten med åldern ska öka så en dag står barnet där med körkortet i sin hand, föräldern står och vinkar av vid den första åkturen. Glädjen är stor men ansvaret är större.

Vet föräldrarna vad som händer sen? Vilka riskfaktorer finns? Sist men inte minst, finns du som förälder där? Det vi sett under många år som ökat markant är stora träffar med både barn och vuxna. Många ser det här som en möjlighet att träffas, prata och visa upp sitt eget åk. Men tyvärr är det vissa som enbart ser det här som ett ställe för att festa, bråka och förstöra den allmänna ordningen och som dessutom är en plats där övergrepp sker.

I det här finns flera delar. Den första är att motorburen ungdom som har ett genuint intresse för just fordon, behöver ha en plats att vara på. Med vuxna runtomkring som hjälper ungdomarna att utveckla sitt intresse.

Den andra delen är att barn och fulla vuxna hör inte ihop.

Den tredje delen har inget med lagar och regler att göra. Jag är också förälder och tänker att, om mina barn väljer att ta traktorkort när tiden är inne för dem, så vill jag veta var de är, vad de gör och vilka de umgås med. För som förälder är man inte bara ansvarig för fordonet, utan inuti sitter det värdefullaste man har. Den person man älskar mer än något annat i världen. Så även om friheten för dem är viktig, så är deras trygghet och säkerhet det allra viktigaste.

Visa att du bryr dig och visa att du finns där. För det behöver de, av så många anledningar.

Linda Larsson, (C) kommunalråd och distriktsordförande Örebro

Ett lösningsorienterat parti när andra kör fast

Centerpartiet framställts som en bråkstake. Som inte rättat in sig i ett block och dessutom har mage att vägra samarbeta med ytterkanten av vänster och höger. Känslan är att Centerpartiet är emot och säger nej till det mesta.

Centerpartiet är tvärs om – lösningsorienterat när andra kör fast. Föreslår starka koalitioner från mitten för ett handlingskraftigt Sverige och visar hur det fungerar i många kommuner och regioner redan idag. Vi har integritet att inte samverka med de som inte delar vår liberala värdegrund. Centerpartiets positiva politik skapas hela tiden i våra kommuner. Här följer några exempel, från Hällefors den senaste månaden, vad Centerpartiet är för:

För jämställdhet

Vi vill skapa ett mer jämställt samhälle. I vår kommun vill vi tillhandahålla gratis mensskydd på alla skolor. Det är ojämställt att tjejer ska betala cirka 1000-1500 kr om året för att de har naturligt mens. Kostanden drabbar särskilt ekonomiskt utsatta med flera systrar i familjen. I värsta fall kan det påverka skolresultat om tjejerna stannar hemma en vecka i månaden om man inte har råd med skydd. Att tillgängliggöra mensskydd möjliggör för samtal om mens, att ha sex och om att skaffa barn.

För livet

Åtta av tolv kommuner i Örebro län saknar en plan för självmord. Jämfört med att cirka 200 dör i trafiken i Sverige, visar oss 1500 personer som tar sitt eget liv, att varje kommun måste agera. Små kommuner och samhällen blir särskilt drabbade. Vi vill ge människor kraft att leva och lägger därför förslag på en förebyggande plan som fångar upp och stödjer dem som inte orkar längre. Har din kommun en plan?

För klimatåtgärd med positiva effekter

Vi är för att minska våra växhusutsläpp och lägger därför fram förslag om en energi- och klimatplan. För att vara än mer i linje med Sveriges klimatmål behöver varje kommun genomföra en mängd klimatåtgärder vilka samtidig måste ge positiva effekter på arbetsmiljö, hälsa och ekonomi. Med mer förnybar energi och effektivare energianvändning kan vi bidra till att lämna över vårt samhälle till nästa generation där stora miljöproblem är lösta och samtidigt vara en kommun med ekonomi i balans, redo att möta framtiden.

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors

En väg framåt utan valfläsk och smutskastning

Om mindre än ett år har vi val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Alla partierna jobbar nu med att ta