"Väg 566 har ansetts vara trafikfarlig i 40 år", säger Karin Simonsson, boende i Skärmartorp. Foto: Karin Simonsson

Karin fick rätt mot kommunen – barnen har rätt till skolskjuts

Efter ett års kämpande har Karin Simonsson fått rätt i kammarrätten – vägen där barnen går är trafikfarlig.

I Skärmartorp strax utanför Lanna har det funnits skolskjuts för barnen i över 20 år. Inför läsåret 2020-2021 avslog Lekebergs kommun ansökningarna om skolskjuts för mellanstadieelever som bor i Skärmartorp. Motiveringen var att de inte har rätt till skolskjuts eftersom väg 566 till skolan är kortare än tre kilometer.

– Problemet har ju inte varit längden på vägsträckan, utan att vägen saknar både vägren, gång- och cykelbana och har skymd sikt på grund av kurvor och backkrön. Det går länsbussar på vägen och det är så smalt att man måste stanna och släppa fram bussen på bron, men där tycker alltså Lekebergs kommun att det är okej att låg- och mellanstadiebarn ska gå, säger Karin Simonsson.

Prejudicerande dom

Karin överklagade kommunens beslut till förvaltningsrätten i Karlstad, som gav kommunen rätt. När hon gick vidare till kammarrätten fick hon bättre respons, de åkte till Skärmartorp och gick hela sträckan när det är som mest trafik, kl 07.30 på morgonen. För några veckor sedan kom beslutet från Kammarrätten att barn i alla åldrar boende i Skärmartorp har rätt till skolskjuts. Domen är prejudicerande, vilket innebär att den står fast.

– Det kändes så himla bra, jättehärligt att den lilla människan kan få rätt. Jag hoppas att andra kan hänvisa till detta så det kan bli en diskussion. Folk måste ju kunna bo på landsbygden, kunna flytta ut på landet och gå i skola där.