Tryggheten måste öka för medarbetare inom socialt arbete

Uppemot hälften av medarbetarna inom socialt arbete har blivit utsatta för hot och våld i sin yrkesutövning. Det framgår av en ny undersökning bland Visions medlemmar, som också visar att problemet är vanligt i Örebro län. Kommuner och privata vård- och omsorgsföretag behöver nu vidta åtgärder för att säkerställa medarbetarnas trygghet.


Medarbetare som ger stöd till människor som befinner sig i svåra livssituationer måste kunna vara trygga på jobbet. En ny undersökning bland Visions medlemmar inom socialt arbete visar att 47 procent av de tillfrågade i det område som Örebro län ingår i har blivit utsatta för hot, våld, personangrepp eller förtal under det senaste året. Siffran för hela riket är 45 procent.

Det här handlar om medarbetare som representerar samhällets yttersta skyddsnät: socialsekreterare, biståndshandläggare, kuratorer, behandlingspersonal vid öppenvård och stödboenden samt fältassistenter. De blir utsatta för alltifrån direkt våld till hot och kränkningar i sociala medier. Exempel som framkommer i undersökningen är att medarbetare blivit hotade med att bli dödade i sitt hem och att klienter har tagit fram knivar under möten.

Det här är alarmerande siffor som visar på en stor utsatthet bland våra medlemmar. Vad som också är allvarligt är att många medlemmar inte upplever att de får ett tillräckligt stöd från arbetsgivaren. 27 procent av de som utsatts av hot och våld i det område där Örebro län ingår upplever otillräckligt eller inget stöd från arbetsgivaren efter det inträffade.

Visions medlemmar leder, administrerar och utvecklar välfärden. Rädslan och tystnaden som följer av utsattheten riskerar att påverka den professionella yrkesutövningen och hotar rättssäkerheten. Alla arbetsgivare har anledning att se över sitt arbete när det handlar om att förebygga och hantera hot och våld. Vision vill att kommuner och vård- och omsorgsföretag tar fram en plan för att säkerställa medarbetarnas trygghet. Planen bör tas fram tillsammans med skyddsombud och i första hand innehålla tre saker: förebyggande åtgärder, snabbt stöd till den som blivit utsatt och en rutin att alltid göra en polisanmälan.

Att medarbetare inom välfärden utsätts för hot och trakasserier drabbar dem inte bara som individer, det drabbar ytterst hela samhället. Därför krävs snabba åtgärder från kommuner och vård- och omsorgsföretag, men också ett långsiktigt arbete med arbetsmiljöfrågor. Med gemensamma insatser kan vi minska förekomsten av hot och våld men också agera mer kraftfullt när det väl sker.

Emma Bernhult ledamot i Visions förbundsstyrelse och avdelningsordförande för Visions kommunavdelning i Örebro

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision