Ett lösningsorienterat parti när andra kör fast

Centerpartiet framställts som en bråkstake. Som inte rättat in sig i ett block och dessutom har mage att vägra samarbeta med ytterkanten av vänster och höger. Känslan är att Centerpartiet är emot och säger nej till det mesta.

Centerpartiet är tvärs om – lösningsorienterat när andra kör fast. Föreslår starka koalitioner från mitten för ett handlingskraftigt Sverige och visar hur det fungerar i många kommuner och regioner redan idag. Vi har integritet att inte samverka med de som inte delar vår liberala värdegrund. Centerpartiets positiva politik skapas hela tiden i våra kommuner. Här följer några exempel, från Hällefors den senaste månaden, vad Centerpartiet är för:

För jämställdhet

Vi vill skapa ett mer jämställt samhälle. I vår kommun vill vi tillhandahålla gratis mensskydd på alla skolor. Det är ojämställt att tjejer ska betala cirka 1000-1500 kr om året för att de har naturligt mens. Kostanden drabbar särskilt ekonomiskt utsatta med flera systrar i familjen. I värsta fall kan det påverka skolresultat om tjejerna stannar hemma en vecka i månaden om man inte har råd med skydd. Att tillgängliggöra mensskydd möjliggör för samtal om mens, att ha sex och om att skaffa barn.

För livet

Åtta av tolv kommuner i Örebro län saknar en plan för självmord. Jämfört med att cirka 200 dör i trafiken i Sverige, visar oss 1500 personer som tar sitt eget liv, att varje kommun måste agera. Små kommuner och samhällen blir särskilt drabbade. Vi vill ge människor kraft att leva och lägger därför förslag på en förebyggande plan som fångar upp och stödjer dem som inte orkar längre. Har din kommun en plan?

För klimatåtgärd med positiva effekter

Vi är för att minska våra växhusutsläpp och lägger därför fram förslag om en energi- och klimatplan. För att vara än mer i linje med Sveriges klimatmål behöver varje kommun genomföra en mängd klimatåtgärder vilka samtidig måste ge positiva effekter på arbetsmiljö, hälsa och ekonomi. Med mer förnybar energi och effektivare energianvändning kan vi bidra till att lämna över vårt samhälle till nästa generation där stora miljöproblem är lösta och samtidigt vara en kommun med ekonomi i balans, redo att möta framtiden.

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors