Mer och bättre nära vård i Örebro län

I senaste valrörelsen talade Centerpartiet mycket om att vi behöver mer nära vård. Har vi då fått något genomslag för den politiken i vårt län? Svaret på frågan är ett obetingat ja. I regionen arbetas hårt i samverkan med kommunerna för att föra vården närmare medborgarna.

Låt mig börja med ett exempel på nära vård. Runt om i länet har mobila team startats. För våra mest sjuka äldre innebär detta att sjukvården kommer till patienten i stället för att patienten ska komma till vårdcentralen. Mobila team ger medborgaren mer egenmakt. Hen kan välja att bo kvar hemma längre.

ÄDEL-reformen på 1990-talet skapade ett glapp mellan dåvarande landstinget och kommunerna. Ett av syftena med satsningen på nära vård är att täppa till detta glapp.

Den nära vården innehåller mycket mer än mobila team. Exempelvis ingår handledning i egenvård, förstärkning av vårdcentralerna med allmänspecialister och även andra specialister på vårdcentralerna. Regionen satsar på digitalt stöd för kontakt mellan sjukvård och patient. Regionen har startat en egen digital vårdcentral. – Det ska betonas att medborgare som inte är bekväma med det digitala förvisso ska kunna ha kontakt med sjukvården på det ”gamla” sättet.

Nära vård innebär också att anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den enskilde. Det handlar om att utgå från dennes behov, inte vårdens, och ha en smidig samverkan över verksamhetsgränserna.

Till den nära vården hör även en basvård som ska finnas på alla våra tre sjukhus. På senare tid har många kritiserat den förändring som infördes på Lindesbergs lasarett för ett år sedan, innebärande en avsmalning av de akuttjänster som kan erbjudas nattetid. Här kan vi förvänta oss en förändring inom kort. Planer finns för att förstärka nattakuten med avseende på både kirurgi och ortopedi samt att utöka antalet vårdplatser för personer som behöver ligga kvar för åtgärd nästa dag.

Under den tid Centerpartiet ingått i majoriteten i Region Örebro län har vi medverkat till tre budgetar. Merparten av de extra satsningar som gjorts har gått till den nära vården. I Region Örebro län prioriteras den nära vården.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd