Postnummer avgör uppenbara orättvisor

I skrivande stund presenterar riksdagspartierna sina budgetförslag. Intresset för landsbygdens väljare har ökat på sistone. Välkommet, men det gäller också att det landar i konkreta förslag!

Jag brukar förespråka att politiska beslut ska vara generellt hållna. Men ska vi klara att bryta trender måste politiken vara väldigt tydlig.

Människor på landsbygden betalar ofta högre kommunalskatt än genomsnittet, samtidigt som den offentlig servicen är lägre. Detta utgör en uppenbar orättvisa.

Det kommer en tid när boende på landsbygden vägrar acceptera sämre service, sämre vägar, nedläggning av små skolor och förskolor, indragna skolskjutsar, sämre postutdelning, inga bussar, inget bredband.

Landsbygden upplever ett uppsving efter pandemin, då måste vi vara snabbfotade och besluta om reformer som gör skillnad. I Centerpartiets budgetmotion finns många sådana förslag.

Till exempel resurser för gatljus, liksom ökat stöd till enskilda vägar som ska gå till tjälsäkring, ökad bärighet och plogning av vägar. De små mackarna på landsbygden får ett stöd för att renoveras enligt nya myndighetskrav, och samtidigt kunna installera laddstolpar.

Boende på landsbygden saknar ofta en godtagbar uppkoppling. För att snabba på bredbandsutbyggnaden till alla hushåll görs en satsning på 3,4 miljarder över en treårspersiod.

De gröna näringarna då, som är basen i landsbygdsföretagandet? Utöver en förstärkning av landsbygdsprogrammet, satsar Centerpartiet särskilt på premier för både förnybart bränsle och lantbruksmaskiner som drivs med gas, etanol eller elhybrid-teknik. Detta för att kunna bidra än mer till klimatomställningen utan att drabbas av konkurrensnackdelar gentemot andra länder. Likaså avsätter vi medel för att kunna rekrytera fler veterinärer som idag är ett bristyrke, och stärker tullens arbete mot djursmuggling.

Slutligen avsätter vi medel för att förändra jaktlagstiftningen och förenkla skyddsjakt på bland annat varg. En nödvändighet, när myndigheter inte beslutar om licensjakt i tillräcklig ordning. Vi vill också skapa den viltmyndighet som riksdagen beslutat om i flera år, men regeringen struntat i att genomföra.

Postnummer ska inte avgöra en människas levnadsvillkor. Förutsättningarna för att bo och arbeta ska vara desamma, oavsett var du bor.

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot (C) Örebro län