En typisk A-traktor någonstans i Sverige. Foto: Gunilla Galligani Most Photos
Brevet som polisen skickade ut tillsammans med Lekeberg och Örebro kommun.

Bättre med föräldradialog än böter

Polisen i Örebro har skickat ut ett brev till vårdnadshavare vars barn har en A-traktor. – Tyvärr har det skett en ökning av träffar, säger Erwin Halilovic, kommunpolis i Örebro.

Under våren skickade polisen, i samarbete med Örebros och Lekebergs kommuner, ut ett brev till alla vårdnadshavare vars barn har en A-traktor registrerad på sig. Med brevet ville man berätta om den problembild polisen ser och stötta vårdnadshavare i att ha samtal med barnen, informera om det tekniska kring fordonet, vad lagen säger och konsekvenserna om den inte följs.

– Motorburen problematik har uppmärksammats i takt med hur det har påverkat samhällena. Vi har sett en ökning i den här kulturen med högtspelande musik från fredag eftermiddag till söndag kväll. De samlas på angivna ställen i centrala delar och sen har de sitt varv som de kör runt runt och spelar musik, säger Erwin Halilovic, kommunpolis i Örebro.

Stora åldersskillnader på träffar

I brevet förklaras att det inte bara är trafikbrott som påverkar möjligheten att ta körkort och att Transportstyrelsen kan besluta om en spärrtid då man inte får körkortstillstånd.

– Kommer man i kontakt med alkohol som minderårig behöver man titta på i vilket sammanhang man befinner sig kontra en person som är tio-tjugo-trettio år äldre och som kan vara med på samma träff. Situation och social kontroll kan snabbt ändra sig. Istället för att vi ska bötfälla eller skriva en anmälan är det bättre att vårdnadshavare pratar med sina barn. I det långa loppet kan det rädda fler liv än tusen kronor i böter.

Har ni märkt någon förbättring?

– Tyvärr har vi i samverkan med fältgruppen märkt att det skett en ökning av träffar och miljön har varit dålig. När meddelandet går ut att ”idag är det träff på Truckstop” drar alla dit. Vi blir ju inte direkt inbjudna till träffarna, men till och med folk från Värmland och Dalarna kommer. Ungdomarna är flyttbara, även om det inte går jättefort, avslutar Erwin Halilovic