Civilsamhällets aktörer utvecklar vårt demokratiska samhälle

I år firar vi 100 år av allmän rösträtt och 2021 har utropats till ett jubileumsår för demokratin. Demokratin är så mycket mer än att rösta i våra allmänna val vart fjärde år, det är något som sker varje dag i alla möjliga sammanhang. Det har sagts många gånger, men tål att upprepas; demokratin är inte självklar utan måste återerövras varje dag i alla sammanhang.

I det civila samhällets organisationer ser vi den viktiga demokratiska återerövringen hela tiden. Genom motioner till årsmötet, i mötet med fotbollslagets ungdomar, i planeringen av pjäsen av den lokala amatörteatergruppen, i patientföreningens kamp för sin målgrupps rättigheter, i schackföreningen, i pensionärsorganisationer, i studiecirkeln, i utarbetandet av den sociala föreningens strategi för arbete med utsatta. Ja i allt vi gör helt enkelt.

Det civila samhällets organisationer, sammanslutningar och nätverk är samhällets främsta demokratiskola och demokratibärare oavsett vi vet om det själva eller inte. Dessutom är det civila samhället en ovärderlig främjare av både fysisk och psykisk hälsa, källa till gemenskap och skapar stora möjligheter till en meningsfull fritid. Det civila samhället är därtill både ett komplement och en stor samarbetspartner till samhällets offentliga aktörer.

Aktuell forskning visar att de populistiska, nationalistiska rörelserna vinner mark, detta många gånger på bekostnad av de traditionella organisationerna. Forskningens analys av detta är att de traditionella organisationerna ses som allt för slutna och det lockar över medlemmar till rörelser som ses som mer inkluderande för dem som på något vis känner sig exkluderade och utanför i samhället. Då alla människor söker meningsfulla sammanhang och möjlighet till delaktighet är detta en oro det civila samhället behöver ta på allvar.

Det civila samhällets aktörer behöver än mer arbeta tillsammans för att människor skall hitta till våra föreningar, för att stärka det civila samhällets roll och ge fler människor möjlighet till en hälsofrämjande gemenskap, folkhälsa och en meningsfull fritid. Det allra viktigaste är inte är att påvisa det självklara i att det civila samhället har en helt ovärderlig roll att spela i vårt gemensamma mål om en hållbar framtid.

Det viktigaste är att åter och åter igen betona för alla er ute i föreningarna hur viktiga ni är och fortsätta att kämpa för att ni ges bästa möjliga förutsättningar att bedriva er verksamhet. Ge er stöd i att rekrytera nya engagerade medlemmar, hjälpa er med lokaler, utmana er med kunskapsutveckling och vara en röst för er som behöver det i er samverkan med andra aktörer.

Örebro Föreningsråd Paraplyorganisationen för Örebros föreningsliv