Annelie Martinsson, Svenska kyrkan i Örebro. Foto: Cathrine Gustavsson

Mobila valmottagare ökar tillgänglighet i kyrkovalet

För funktionshindrade som inte har möjlighet att ta sig till vallokalen erbjuder nu Örebro pastorat ett mobilt valmottagningsteam som kommer hem till den som vill rösta och förrättar valet där.

Mobila valmottagare var en tjänst som erbjöds under valet till kommun, region och riksdag 2018 och som Örebro pastorat nu väljer att lansera i årets kyrkoval.

– Vi har jobbat med att öka tillgängligheten och tyckte att det här var en bra idé som vi kunde använda oss av, säger Annelie Martinsson, ansvarig för kyrkovalet i Örebro pastorat.

Tjänsten är avsedd för den som är funktionshindrad och inte har möjlighet att ta sig till sin vallokal och som inte heller har någon som kan agera ombud.

– Det går till så att man ringer vår infoservice och bokar. Då kommer vårt team ut och har med sig en skärm och valsedlar hem till personen. Det går till precis som i vallokalen fast man gör det i personens hem, förklarar Annelie Martinsson.

Tjänsten är tillgänglig onsdagar och torsdagar fram till valet samt under hela valdagen för röstberättigade inom pastoratet.