Bruka kyrkans skogar hållbart och långsiktigt

En hård debatt förs just nu i media om Sveriges skogar. Hur ska de brukas, eller ska de inte brukas?

De olika åsikterna har ingenstans att mötas. Denna debatt har även nått förvaltningen av de skogar som ägs av Svenska kyrkan. Många anser att kyrkan borde ta ett mycket större ansvar än andra skogsägarkategorier genom att kraftigt förändra sitt brukande och samtidigt avsätta ytterligare stora arealer till naturvårdsområden.

Tidigare ägdes skogen av de olika församlingarna och avkastningen skulle användas till prästernas löner. Under århundraden har därför skogarna varit en del av förutsättningarna för kyrkans verksamhet. Numera förvaltas skogarna av de olika stiften och i kyrkoordningen anges ramar och förutsättningarna för hur brukandet skall utföras. Avkastningen ska används inom församlingsverksamheten. I Västerås stift betalas årligen omkring 30 miljoner kronor ut direkt till församlingarna – ett mycket viktigt tillskott för vår verksamhet. De som förespråkar stora förändringar i brukandet av kyrkans skogar förespråkar minskad avkastning och därmed minskade bidrag till församlingarna, vilket kan framtvinga besparingar på lokal nivå.

För Centerpartiet är det naturligt att ta utgångspunkt i att skogarna ska brukas på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Under de senaste årtiondena har stiftets skogar varit miljöcertifierade för såväl PEFC som FSC, världsomfattande system som certifierar hållbart skogsbruk. Centerpartiet stöder detta och anser det är en given utgångspunkt för förvaltningen av kyrkans skogar.

Vi anser att vi ska använda för Sverige beprövade metoder i vårt skogsbruk och att alla åtgärder skall vara väl avvägda mot de biologiska förutsättningar som varje åtgärd i skogen ger utrymme för. Det är uppenbart att produkter från våra skogar behövs än mer i ett hållbart framtidssamhälle. När skogarna växer så lagras luftens koldioxid i träden som sedan kan användas till att producera produkter som kan ersätta fossila råvaror, som exempelvis bygga mer i trä, klä oss i träfiber (t ex viskos) och byta plastförpackningar mot papper. Det torde vara uppenbart att tidigare generationer ansett ungefär detsamma. Låt oss enas om att hållbar skogsproduktion i våra skogar är viktig för vår gemensamma framtid.  

Vi är övertygade om att vi kan bruka våra skogar på ett hållbart sätt, till nytta för kyrkans och församlingarnas verksamhet, samtidigt som skogarna är till nytta för den omställning som måste ske för att skapa ett klimatsmart samhälle i samklang med naturen.

Anna-Karin Andersson, Nyhammar, kandidat till kyrkomötet (C)

Sture Karlsson, Falun, kandidat till stiftsfullmäktige Västerås stift (C)