Fårbonden Rose-Marie Hellén är ny hållbarhetsambassadör på LRF i regionen. Foto: Privat

Hon ska sprida kunskap om hållbarhet inom lantbruk

Hållbarhet inom det svenska lantbruket är viktigt både för konsumenter och livsmedelsproducenter. För att väcka intresset ytterligare för frågor som bland annat rör biologisk mångfald har lantbrukaren Rose-Marie Hellén utsetts till hållbarbetsambassadör för LRF i regionen.

Rose-Marie Hellén och hennes man driver ett mindre lantbruk på Vinön. Där föder de upp får som får beta på gårdens marker för att främja den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är ett ord som Rose-Marie ofta återkommer till och som hon ser som en av hjärtefrågorna när det gäller hållbarhet inom det svenska lantbruket.

– Det måste till ersättning till de lantbrukare som jobbar med att öka den biologiska mångfalden.

Rätt val ger jobb på landet

I uppdraget som hållbarhetsambassadör ska Rose-Marie åka runt i regionen på olika evenemang för att prata med konsumenterna om vikten av att köpa hållbart producerat livsmedel och de mervärden som konsumenten får utöver livsmedlet.

– Väljer konsumenten svenskodlat bidrar de också till att upprätthålla biologisk mångfald och att vi kan behålla jobben på landsbygden. Dessutom har vi i Sverige en god djurhållning, användningen av bekämpningsmedel är reglerad och schysta arbetsvillkor finns för de som jobbar inom jordbruket.

Rose-Marie är sedan förra året utbildad stadsplanerare och har fokuserat på ”grön infrastruktur”. Hon hoppas även i sitt uppdrag som ambassadör komma ut och prata med studenter, inte minst inom stadsplanering.