Lovisa Olsson, Henny Olsson och Maja Cederhammar har skrivit om åldrande och humor. Foto: Ann-Louise Larsson

De skriver lärobok med humor om att åldras – för vårdpersonal

Alla tre har ett förflutet inom sjukvården. Nu skriver de böcker tillsammans. Henny Olsson, 96 år, dottern Lovisa Olsson, 71 år och Maja Cederhammar, 72 år har precis lämnat ifrån sig manuset till "Att åldras är inget för veklingar - kan humor hjälpa?".

Boken handlar om attityderna till pensionärer och bygger på två intervjustudier – en gjord för 25 år sedan och en nyligen gjord studie. Målgruppen är personal inom äldre- och sjukvård. Boken är i första hand tänkt att vara en lärobok men kan förmodligen uppskattas av fler.

– Tidigare ville pensionärerna fortsätta engagera sig med personer man jobbat tillsammans med i olika föreningar. Idag vill man ägna sig mer åt intressen och att förverkliga sig själv. En 70-åring idag är mer som en 50-åring var tidigare, förklarar Henny Olsson.

Hon är professor emeritus i omvårdnadsforskning och har skrivit ett 30-tal lärobäcker genom åren, bland annat Europas första bok om humorologi, där humor och skratt belyses ur olika vetenskapliga perspektiv.

Tillsammans har Henny och Maja tidigare skrivit tre faktaböcker inom sjukvård, sjuksköterskeutbildningen i Örebro och etik inom vården. Under pandemin tog de tillsammans med Lovisa, som är dotter till Henny, tillfället i akt att göra ett nytt bokprojekt och väntar nu på att ett förlag ska vilja ge ut den.

– I stort kan man säga att det handlar om humor som ett hjälpmedel för att förstå åldrande, säger Henny Olsson.

Hon tycker att sjukvården kunde bli bättre på att använda humor, men säger samtidigt att det är en hårfin balansgång för personalen att känna av om det passar eller inte.